Společnost MDP GEO s.r.o. bude v následujících dvou týdnech provádět na území naší obce vytyčení podzemního vedení elektrického vedení nízkého napětí a následně bude provádět geodetické zaměřovaní. Zpřesňování polohy nízkého napětí probíhá pod záštitou společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Společnosti MDP GEO při výkonu činností přísluší veškerá práva, která dle energetického zákona a za zákonem stanovených podmínek svědčí provozovateli distribuční soustavy, tj. oprávněnému vstupu a vjezdu na cizí nemovitosti, v souvislosti se zřizováním, obnovou, a provozováním distribuční soustavy energetické společnosti.

Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách www.mdpgeo.cz.

motorakSlezský železniční spolek vás zve na PRÁZDNINOVÉ VÝLETNÍ VLAKY Z BRUNTÁLU DO MALÉ MORÁVKY. Jízdní řád naleznete zde. V sobotu 30. června 2018 se bude konat SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU výletní turistické linky. Začátek se koná v 8.00 hod. na nádraží v Malé Morávce, v 8.09 hod. bude slavnostní příjezd prvního vlaku do Malé Morávky a v 8.25 hod. odjezd hostů vlakem na vyjížďku do Bruntálu a zpět. Po návratu vlaku do Malé Morávky bude protokolární část ukončena a program bude volně pokračovat na nádraží v Malé Morávce.

szdcSpráva železniční dopravní cesty upozorňuje občany, že během letních prázdnin bude probíhat VÍKENDOVÝ PROVOZ NA REGIONÁLNÍ TRATI Bruntál - Malá Morávka. V zájmu zajištění bezpečnosti upozorňují na nutnost dodržování zákazu vstupu nepovolaných osob do obvodu dráhy, mimo místa veřejnosti přístupná (železniční přechody, přejezdy, nástupiště a přístupové cesty k nim) a dodržování pravidel sinilčního provozu a dopravního značení na železničních přejezdech předmětné dráhy! Celý dopis, včetně dnů, kdy bude provoz na trati probíhat, naleznete zde

998 help in o p sBruntálská společnost Help-in o.p.s., která již od r. 2006 provozuje ve Světlé Hoře pečovatelskou službu, slaví 15. výročí své existence PUTOVNÍ VÝSTAVOU FOTOGRAFIÍ ze své činnosti. Prohlédnout si ji můžete také ve Světlé Hoře od 15. června do 15. září 2018 ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou. Autory velkoformátových černobílých fotografií jsou p. Pavel Rapušák z Klubu Za starý Bruntál a ředitelka společnosti Help-in pí Mgr. Jana Hančilová. Srdečně jste na výstavu zváni!

upozorneniUpozorňujeme občany, že v termínech od 16. července do 3. srpna 2018 bude ordinace zubní lékařky MUDr. Boženy Markové, z důvodu čerpání dovolené, UZAVŘENA!. Dále upozorňujeme, že v termínu od 9. do 22. července 2018 a od 13. do 26. srpna 2018 bude také z důvodu čerpání dovolené UZAVŘENA ordinace praktické lékařky MUDr. Naděždy Ryšánkové.

miminko 1100x618Upozorňujeme občany na ZMĚNU V SYSTÉMU VÍTÁNÍ NAROZENÝCH OBČÁNKŮ v naší obci. Podrobnější informace naleznete zde. Formulář "přihlášky k vítání občánků" naleznete zde