Obec Světlá Hora
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost

vsechny fotky 252Obec obdržela INFORMACE K PTAČÍ CHŘIPCE, která se v současné době opět objevila na území naší republiky. Letáček s podrobnými informacemi pro občany naleznete zde a nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních zde

 
Tříkrálová sbírka 2017

TĹĂkrálová sbĂrka maláV lednu budete mít opět možnost přispět na dobrou věc v rámci tradiční TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY. Od února 2016 vznikla nová pobočka Charity ČR - Charita sv. Martina pro Bruntálsko. Výnos z Tříkrálové sbírky 2017 je plánován na nákup zdravotnického materiálu pro novou ošetřovatelskou službu, pořízení automobilu pro zdravotní sestru a pečovatelky v terénu a dofinancování provozu pečovatelské služby právě v našem okrese. Děkujeme Vám za Vaši štědrost!

 
Vernisáž výstavy

scriptObec Světlá Hora Vás srdečně Vás zve na VERNISÁŽ VÝSTAVY 750 let od založení obce Světlá Hora, která se bude konat v pátek 27. ledna 2017 od 17.00 hod. v sále kulturního zařízení. Těšit se můžete na povídání odborníků o historii a památkách všech místních částí obce a na doprovodný kulturní program. Přijďte se seznámit s bohatou historií naší obce! Plakátek k akci naleznete zde

 
Zimní operační plán 2016 - 2017

silnicariNový ZIMNÍ OPERAČNÍ PLÁN 2016 - 2017 schválila rada obce dne 17. 10. 2016 a naleznete jej zde

 
Projekt „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“

Obec Světlá Hora získala z Integrovaného operačního programu dotaci na nákup nového hardware (byly pořízeny nové servery, diskové pole, firewall…) i software (Ginis, Office), pro zefektivnění chodu úřadu i pro svou nezbytnou činnost. Vše bylo pořízeno z projektu „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“ z výzvy č. 22.

 

Po zhruba roce provozu můžeme konstatovat, že je projekt nemalým přínosem chodu úřadu a naplňuje představu eGovermentu. Zvláště pak v procesu digitalizace dokumentů na skenovací lince.   Sjednocením agendových informačních systémů do jednoho funkčního celku, jsme vybudovali homogenní prostředí pro většinu prováděných činností na úřadě. Tento informační systém je napojen na veškeré potřebné registry veřejné správy. Také díky vyšší propustnosti a ochraně datové sítě máme odpovídající zázemí.

 

logo iop

 
Oficiální stránky obce Světlá Hora © 2017