Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002188

Moravskoslezský kraj poskytl obci Světlá Hora dotaci v rámci dotačního programu „Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“ maximálně ve výši 477 000,-Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice v obci Světlá Hora“.

Akce bude realizována v roce 2018.

Cílem projektu je posílit vybavenost a odolnost požární zbrojnice v obci Světlá Hora za účelem zvýšení připravenosti JSDHO k řešení a řízení rizik a katastrof, jež povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí v obci a jejich okolí.

 Mezi specifické cíle lze zařadit:

  • zvýšení akceschopnosti JSDHO Světlá Hora a kvality služeb poskytovaných občanům obce a okolí (lepší vybavenost)
  • snížení počtu zemřelých, zraněných a škod na majetku občanů
  • zlepšení pracovního prostředí a podmínek k výkonu služby SDH
  • úspora energie na vytápění objektu HZ
  • ochrana životního prostředí (snížení emisí skleníkových plynů)
  • zhodnocení nemovitosti v majetku obce Světlá Hora

Výsledkem projektu bude efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí. Výsledkem projektu bude dále zrekonstruovaná odolná a plně vybavená požární zbrojnice s odstavnou plochou pro 3 hasičské vozy, s novými zateplenými elektrickými garážovými vraty, nainstalovanou technologií odsávání plynů, přístavbou věže na sušení hadic, novým zázemím hasičů s kompletně novou elektroinstalací (vč. akustické a vizuální poplachové signalizace, nouzového osvětlení) a zdravotechnikou (sanitární zařízení včetně nových vodovodů a splaškové kanalizace) se zateplením obvodových zdí, podlah a stropů, výměnou okenních a dveřních výplní (energetická náročnost budovy dosahující dle PENB klasifikační třídu C – úsporná energetická náročnost).

 logo msk

Registrační číslo: MS2014+: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002185

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“.

Předmětem projektu je realizace protipovodňových opatření formou dodávky, montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování, informování, dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro obec Světlá Hora. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní povodňové ochrany. Akce bude realizována v termínu do 30.9.2018.

Cílem projektu protipovodňových opatření je úspěšná realizace projektu spočívající ve zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Světlá Hora.

Výsledkem projektu bude realizovat preventivní opatření proti povodním na ochranu 348 obyvatel.

CZ RO B C 002

svíčkaObec Světlá Hora pořádá tradiční PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ, které se koná v pátek 24. listopadu 2017 od 16.00 hod. v přístavbě MŠ ve Světlé Hoře. Těšit se můžete na vystoupení dětí z mateřské školy. K tanci a poslechu hraje skupina OPUS Krnov, občerstvení zajištěno.Plakátek k akci zde. 

mikulas andel certDobrovolní hasiči Světlá Hora pořádají MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, která bude v sobotu 9. prosince 2017 od 16.00 hod. v sále kulturního zařízení. Pozor - vstupenky pouze v předprodeji od 1. 11. 2017 do 5. 12. 2017! Podrobnější informace naleznete na plakátku zde

volebni urnaVolba prezidenta České republiky se bude konat 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo), případné II. kolo 26. a 27. ledna 2018. Informace k vydávání voličských průkazů naleznete zde. Žádost o vydání voličského průkazu naleznete zde.

cukrovis04Obec Světlá Hora vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ. Je pro vás pečení vánočního cukroví koníčkem a chcete se pochlubit jak dobré kousky pečete? Přineste ochutnat soutěžní vzorky v sobotu 2. prosince 2017 do přístavby MŠ od 10.00 do 12.30 hod. Vyhodnocení soutěže proběhne při rozsvícení vánočního stromu v 16.30 hod. Plakátek k akci naleznete zde