Název projektu: Konsolidace IT a nové služby TC obcí

Obec Světlá Hora získala z Integrovaného operačního programu dotaci na nákup nového hardwaru (byl pořízen nový server, diskové pole, firewall…) i softwaru (IS Ginis, MS Office), pro svou nezbytnou činnost a také pro zefektivnění chodu úřadu.

Vše bylo pořízeno z projektu „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“ z výzvy č. 22.

Po pěti letech provozu dokazuje velký přínos pro úřad. Při správě většiny agend obce je plně využíván informační systém GINIS, který za pomocí skenovací linky provádí digitalizaci dokumentů již na vstupu do organizace.

Obec je chráněna firewalem, jenž byl rovněž pořízen z dotačního titulu. Díky němu je Obec Světlá Hora zabezpečena nejen proti neoprávněným přístupům z internetu.

 

  logo iop