Projekt s názvem „Stanice integrovaného záchranného systému – Obec Světlá Hora“ je realizován v letech 2020-2021. V rámci projektu dojde k pořízení potřebného vybavení pro území dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí – orkány, větrné smrště, sněhové srážky a masivní námrazy. Výsledkem projektu bude nákup záložního zdroje. Záložní zdroj bude udržovat v provozuschopnosti celou hasičskou zbrojnici při výpadku elektrického proudu, kdy se záložní zdroj bude spínat automaticky při přerušení dodávek energie. Bude hlavně zajišťovat, že se v takové situaci otevřou brány při výjezdech hasičů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Financování:

  • 95 % dotace - 264 615 Kč
  • 5 % vlastní zdroje - 13 927 Kč

Loga eu mmr