i2 16844TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA v naší obci letos probíhá od 1. 1. do 23. 1. 2022. V tuto dobu mohou vaše domácnosti navštívit koledníci s kasičkou. Další kasičky jsou k dispozici na obecním úřadě, v masně, v obou prodejnách Hruška a v kostele ve Světlé.