vykricnikUPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE Z DŮVODU ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU OBCE VEDENÉHO U SBERBANK JE NUTNÉ PRO VEŠKERÉ PLATBY (např. platby za komunální odpad, psy, nájmy atd.) POUŽÍVAT NOVÝ BANKOVNÍ ÚČET VEDENÝ U POŠTOVNÍ SPOŘITELNY. Je tedy nutné, pokud máte zadány ve své bance trvalé příkazy, abyste co nejdříve provedli jejich změnu !!!

ČÍSLO NOVÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU: 25 99 77 646/0300