Projekt s názvem Věcné prostředky pro JSDH Obec Světlá Hora CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0016485 byl realizován v letech 2021-2022. V rámci projektu došlo k pořízení potřebného vybavení pro území dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí – orkány, větrné smrště, sněhové srážky a masivní námrazy. Výsledkem projektu byl nákup 3ks motorových pil a osvětlovacího balónu. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

 Financování:

  • Podpora EU – 126 350 Kč

  • Vlastní zdroje – 6 650 Kč

  • Celkové způsobilé výdaje – 133 000 Kč

Loga eu mmr