Obec Světlá Hora realizovala dotační projekt jehož předmětem je navýšení kapacity sběru odpadů na území  obce Světlá Hora v Moravskoslezském kraji. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 110 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Více informací naleznete ZDE

logo eu MZP