Aktuální disabled 4027745 640Informace o službách Centra pro zdravotně postižené Bruntál - osobní asistenci naleznete zde. Letáček k osobní asistenci zde

writing 1149962 640

Dopis náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pana Jana Krkošky ohledně aktuální aktivity našeho kraje v oblasti podpory podnikání - projekt "Rychlá rada" naleznete zde

iphone 410324 640Kontakty na hygienické stanice v Moravskoslezském kraji naleznete zde. Celostátní informační linka má číslo 1212. Infolinka Státního zdravotního ústavu zde. Infolinky zdravotních pojišťoven zde. Kompletní a průběžně aktualizované informace naleznete na stránkách Moravskoslezského kraje https://koronavirus.msk.cz

garbage bag 1256041 640Společnost EKO - KOM nám zaslalala INFORMACE K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY v době ohrožení koronavirem. Letáček naleznete zde 

offering 427297 640Pokud kdokoliv z občanů potřebuje roušky, jsou k dispozici zdarma na obecním úřadě. V případě potřeby nás prosím kontaktujte telefonicky (554 773 150, 554 773 157, 731 187 205).

light bulb 1640438 640Aktuální čísla a pracovní dobu zákaznicnických center společnosti ČEZ naleznete v letáčku zde

fields 4411970 640Na základě sdělení Katastrálního pracoviště Bruntál oznamujeme, že bude zahájena OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM. Obnovou bude převážně dotčen pouze intravilán katastrálního území Světlá ve Slezsku a dále částečně hranice mezi kat. územími Světlá ve Slezsku a Andělská Hora ve Slezsku, Světlá ve Slezsku a Malá Véska a Světlá ve Slezsku a Stará Rudná. Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v květnu 2020. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dnů předem. Podrobné informace naleznete zde

topography 813844 640Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje, že se v k.ú. Světlá ve Slezsku přistoupilo k REVIZI SÍTĚ BODŮ PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE a jeho případnému doplnění. Tyto práce jsou součástí činností na obnově katastrálního operátu novým mapováním ve výše uvedeném katastrálním území. Podrobné informace a poučení vlastníka nemovitostí naleznete zde

mobilObec nabízí občanům bezplatnou informační službu HLÁŠENÍ ROZHLASU, kdy budeme informace zasílat přímo na váš email, na váš telefon pomocí sms zpráv nebo ve speciální aplikaci. V této službě je možné zasílat informace podrobněji a pravidelněji než prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu, což však bude i nadále zachováno. Informace o možnostech zaregistrování se k této službě naleznete zde 

dog 1210559 640Upozorňujeme majitele psů, kteří mají zaplaceny poplatky, že si mohou na pokladně obce vyzvednout zdarma sáčky na psí exkrementy.

baby 2416718 640Upozorňujeme občany na ZMĚNU V SYSTÉMU VÍTÁNÍ NAROZENÝCH OBČÁNKŮ v naší obci. Podrobnější informace naleznete zde. Formulář "přihlášky k vítání občánků" naleznete zde