s99rngx3 terka 672x448x9Obec Světlá Hora vyhlašuje NOVOU FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ pro občany Světlé i místních částí a samozřejmě i pro chataře nebo návštěvníky. Foťte svou obec i okolí ve všech ročních obdobích do kalendáře na rok 2023. Další podrobnosti k soutěži naleznete zde

budikPondělí (úřední den): 7.00 - 11.30, 12.00 - 16.30 

Úterý: 7.00 - 11.30, 12.00 - 15.00 (MATRIKA ZAVŘENO)

Středa (úřední den): 7.00 - 11.30, 12.00 - 16.30 

Čtvrtek: 7.00 - 11.30, 12. 00 - 15.00

Pátek: 7.00 - 11.30, 12.00 - 14.30

praha chce o 30 pct zdrazit svoz odpadu a prevzit odvoz bioodpadu denik 320 16x9Místní poplatek za obecní sytém odpadového hospodářství na rok 2022 ZŮSTÁVÁ I NADÁLE VE VÝŠI 500,- Kč na osobu (u rekreačních objektů za objekt) a rok. Splatnost první poloviny poplatku je do 30. 4. 2022 a druhé poloviny do 30. 9. 2022. Celou obecně závaznou vyhlášku naleznete zde

imagesPROVOZNÍ DOBA POŠTY VE Světlé Hoře:

pondělí: 11.00 - 12.00 hod. / 13.00 - 18.00 hod., úterý: 8.00 - 12.00 hod./ 13.00 - 15.00 hod., středa: 11.00 hod - 12.00 hod. /13.00 - 18.00 hod., čtvrtek: 8.00 - 12.00 hod. / 13.00 - 15.00 hod., pátek: 8.00 - 12. 00 hod. / 13.00 -15.00 hod.

mobilObec nabízí občanům bezplatnou informační službu HLÁŠENÍ ROZHLASU, kdy budeme informace zasílat přímo na váš email, na váš telefon pomocí sms zpráv nebo ve speciální aplikaci. V této službě je možné zasílat informace podrobněji a pravidelněji než prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu, což však bude i nadále zachováno. Informace o možnostech zaregistrování se k této službě naleznete zde 

Projekt s názvem „Stanice integrovaného záchranného systému – Obec Světlá Hora“ je realizován v letech 2020-2021. V rámci projektu dojde k pořízení potřebného vybavení pro území dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí – orkány, větrné smrště, sněhové srážky a masivní námrazy. Výsledkem projektu bude nákup záložního zdroje. Záložní zdroj bude udržovat v provozuschopnosti celou hasičskou zbrojnici při výpadku elektrického proudu, kdy se záložní zdroj bude spínat automaticky při přerušení dodávek energie. Bude hlavně zajišťovat, že se v takové situaci otevřou brány při výjezdech hasičů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Financování:

  • 95 % dotace - 264 615 Kč
  • 5 % vlastní zdroje - 13 927 Kč

Loga eu mmr

Projekt s názvem Vybavení stanice Integrovaného záchranného systému – Obec Světlá Hora byl realizován v letech 2020-2021. V rámci projektu došlo k pořízení potřebného vybavení pro území dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí – orkány, větrné smrště, sněhové srážky a masivní námrazy. Výsledkem projektu byl nákup radiostanice, přenosné elektrocentrály, osvětlovací soupravy a nafukovacího záchranného stanu. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

 Financování:

  • 5 % vlastní zdroje 55 670 Kč
  • 95 % dotace 1 057 730 Kč

Loga eu mmr

QNA0B0RUCOVID PORTÁL, který přehledně a jednoduše informuje o všech aktuálních nařízeních.  Tento portál naleznete na https://covid.gov.cz/

dog 1210559 640Upozorňujeme majitele psů, kteří mají zaplaceny poplatky, že si mohou na pokladně obce vyzvednout zdarma sáčky na psí exkrementy.

baby 2416718 640Upozorňujeme občany na ZMĚNU V SYSTÉMU VÍTÁNÍ NAROZENÝCH OBČÁNKŮ v naší obci. Podrobnější informace naleznete zde. Formulář "přihlášky k vítání občánků" naleznete zde

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002188

Cílem projektu je posílit vybavenost a odolnost požární zbrojnice v obci Světlá Hora za účelem zvýšení připravenosti JSDHO k řešení a řízení rizik a katastrof, jež povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí v obci a jejím okolí.

Obsahem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu, přístavba věže na sušení hadic, stavební úpravy vnitřních prostor, nová elektroinstalace, zdravotechnika, zateplení objektu.

Výsledky projektu bude zrekonstruovaná, odolná a plně vybavená požární zbrojnice s odstavnou plochou pro 3 hasičské vozy, s novými zateplenými elektrickými garážovými vraty, nainstalovanou technologií odsávání plynů, přístavbou věže na sušení hadic, novým zázemím hasičů (vytvoření sanitárních zařízení, školící místnosti, kanceláře velitele a nového skladu), kompletně novou elektroinstalací (vč. akustické a vizuální poplachové signalizace, nouzového osvětlení) a zdravotechnikou (sanitární zařízení včetně nových vodovodů a splaškové kanalizace) se zateplením obvodových zdí, podlah a stropů, výměnou okenních a dveřních výplní (energetická náročnost budovy dosahující dle PENB klasifikační třídu C – úsporná energetická náročnost) a novou fasádou zvyšující estetickou hodnotu, a to již v roce 2017. Bude to znamenat větší odolnost budovy proti mrazu, sněhovým srážkám a větrným smrštím, lepší vybavenost hasičské zbrojnice (nové navíjecí zařízení ve věži na sušení a čištění hadic, přizpůsobení interiéru aktuálním potřebám hasičů), a z toho plynoucí lepší připravenost JDHO k zásahům při katastrofách, jakými jsou např. odklízecí a likvidační práce, odstraňovaní sněhové pokrývky ohrožující statiku veřejných budov, evakuace osob, nouzové zásobování, a další.

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.
logo eu mmr