Seznam článků

Místo, kde se dnes rozkládá obec Podlesí bylo před rokem 1600 zcela zalesněné. V následujících desetiletí zde byl uhlíři postupně les vykácen, dřevo přeměněno na dřevěné uhlí, které bylo určeno pro hamry v Malé Morávce a Ludvíkově.

Roku 1622 místodržící Řádu německých ry1ířů Jiřík Vilém z Eckerhausenu zde nechal postavit dům č. 1 a č. 38 (dle stavu z roku 1930) V roce 1630 lokátor jménem Kristián Graupner nechal kolem soukromého dvora postupně vysazovat les "Aby se vypálená místa opět zazelenala, a nově založená ves dostala název Wieder Grün - opět zelená.(1) Život zdejších obyvatel byl i na tehdejší poměry tvrdý, "neboť půda byla kamenitá, lidé mají sotva na nutný chléb a musí si přivydělávat obchodem, řemeslem či prací v dolech".

Proto lidé z vesnice odcházeli a na jejich místa přicházeli jiní, z Kladska a Nisy a "měnili stará zařízení v novou vesnici".

Společně s lokátorem přišlo 15 osadníků, kteří začali stavět domy a k obdělávání dostal každý z nich 3 plošné míry  půdy. Kristián Graupner současně vykonával funkci rychtáře.

Zdejší obyvatelé nalezli od roku 1637 práci v drtírnách a hamrech v Malé Morávce, Staré Vodě a Suché Rudné.

V roce 1661 bylo v obci postaveno dalších 9 domů, čímž celkový počet stoupl na 31.

Kupní smlouvy se uzavíraly 2 x ročně při tzv. "obecních soudních dnech". Negramotnost byla všeobecným jevem, čehož dokladem bylo používání dřevěné destičky Kerbholz, jako např. ve Světlé.

Mor v roce 1680 vylidnil obec z jedné třetiny. "Mrtví byli pohřbeni mimo obec, a kolem hrobu postaveno silné dřevěné oplocení".

Tohoto opatření zřejmě nebylo třeba v roce 1694, kdy v důsledku sucha a následné neúrody "mnoho lidí zemřelo podvýživou".

"Civilizace" v podobě šňupání a kouření tabáku si do Podlesí nalezla cestu již v roce 1726, společně s potulnými kupci.

Pohroma v podobě silné bouřky se obcí přehnala v roce 1748 dne 10. července. Z polí byla splavena hlína a kamení a "silnice byla po 8 týdnů nesjízdná".

V témže roce byla postavena kaple a potřebné dřevo poskytl zdejší občan Riedel z č. 2, když další z obyvatel stejného jména nechal ulít zvon.

Obec Wüedergrün leží na vysokém studeném pohoří, ve studeném klimatu. Jen v příznivých žnových létech dávají kamenitá pole výtěžek žita, něco Inu, pšenice žádná, oves nevalný.

Tak viděl svou obec další z kronikářů roku 1766.