Seznam článků

Dle německé kroniky psané koncem 19. století je založení obce přiřknuto olomouckému biskupu Brunnu ze Schaumburku roku 1268. (1) Ze stejného pramene je údaj, že roku 1320 přešla ves k panství krnovské komory a listinou Mikuláše II. ze dne 23. dubna 1352 bylo obyvatelům přiznáno právo odúmrtí. (2)

Žádný z uvedených údajů není však historicky doložen.

Obec pravděpodobně vznikla v polovině 13. století a jejím lokátorem (zakladatelem) byl pravděpodobně Dětřich (Dietrich) a odtud i jméno.

První písemná zmínka je z dělící listiny knížectví Opavského z roku 1377, kdy se jmenovala DIETRISCHORF, a náležela jako panství knížecí panu LOBKOVI. Roku 1405 se obec jmenovala DYTRYCHSDORF a byla součástí zboží Bruntálského a připadla k dílu pana Mikuláše. (3)

V roce 1432 byly Dětřichovice zničeny husitskými vojsky a v roce 1474 vojsky Matyáše Korvína, a byly pusté.

Majiteli Dětřichovic byli krátce i páni z Vrbna, ale od roku 1523 byly již součástí krnovského panství, když byla v první polovině 16. století opět vysazena obyvatelstvem z Dolního Slezska a Braniborska.

Od roku 1533 zde probíhala luteránská reformace, aby v roce 1582 zde byli obyvatelé nuceni k protestantismu.

V letech 1561 a 1585 řádil v obci mor.

V roce 1622 zažili zdejší obyvatelé vpád dánských vojsk, která se sem vrátila znovu v roce 1626.

V roce 1625 si i zde vynutil kníže Lichtenštejn přestup obyvatelstva ke katolické víře.

Při pořizování nového urbáře v roce 1630 bylo v Dětřichovicích 41 usedlých.

V roce 1653 zde byl zaznamenán větší počet případů vampyrismu.

Velice špatná úroda postihla obec v roce 1662.

Zdejší kronikář popsal řádění lupičské tlupy z roku 1701 (viz. Světlá) kdy „Banda vedená rýmařovským katem SCHWANEM řádila v okolí".