Na cestě, která vede ze Světlé do Staré Rudné, ležel kdysi v blízkosti mostu veliký kámen, na horní straně s prohlubní ve tvaru koňské podkovy. Byl to onen kámen, o který klopýtl ďábel, když předtím uzavřel jistou sázku se svatým Petrem a chtěl z Uhlířského vrchu u Bruntálu jediným skokem dosáhnout poutní kaple svaté Anny u nynější Andělské Hory. Narazil však přitom okutou nohou na povrch kamene, až se zajiskřilo a vyhloubil tam prohlubeň ve tvaru koňské podkovy.