Jako obec bez historického městského statutu získala Světlá Hora možnost užívat vlastní znak a prapor teprve po roce 1990 v souvislosti s novým zákonem o obcích v jehož § 5 se praví, že pokud obec nemá historický znak a prapor, mohou jí být na její žádost uděleny.

Dne 15. dubna 1997 byly návrhy obecního znaku a praporu schváleny podvýborem pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a dne 7. května 1997 byly tyto symboly obci oficiálně uděleny tehdejším předsedou Poslanecké sněmovny Milošem Zemanem.

Udělené symboly a atributy nebeských světelných těles jsou doslovným přepisem pečetního obrazu Lichtvardu. Jeho symbolika spočívá ve výkladu obecního názvu, jenž se pravděpodobně vztahuje k poloze obce coby "světlému místu či ostrovu uprostřed tehdy hustých lesů...".

 

 

 

znak_sh_velkyZnak

V pravém horním rohu modrého štítu je zlaté slunce, pod ním jsou do oblouku umístěny tři hvězdy a dorůstající měsíc, vše stříbrné.

 

 

 

prapor_sh_velkyPrapor

Modrý list se žlutým sluncem v levém žerďovém rohu a bílým dorůstajícím půlměsícem ve vlající části, v prodloužení dolního cípu půlměsíce obloukově tři bílé šesticípé hvězda, s poslední ve středu dolní části.
Poměr šířky k délce listu je 2:3.