Poplatky ze psů, komunální odpad:  
Poplatek ze psů:  
Za každého psa chovaného v obytném domě
1. 000,- 
Za každého psa chovaného v rodinném domě
200,-
Za každého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho  jediným zdrojem jeho příjmu anebo poživatel sirotčího  důchodu
200,-
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY LZE POUKÁZAT NA ČÍSLO ÚČTU

25 99 77 646/0300 (Poštovní spořitelna)

POZOR! - variabilní symbol si ověřte u pí Sorokové (tel 554 773 152) !!
   
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad:  
Jeden poplatník za 1 kalendářní rok
500,- (lze platit 1x ročně nebo pololetně)
Jeden rekreační objekt za 1 kalendářní rok 
500,-
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY LZE POUKÁZAT NA ČÍSLO ÚČTU

25 99 77 646/0300 (Poštovní spořitelna)

POZOR! - variabilní symbol si ověřte u pí Sorokové (tel. 554 773 152) !!
   
Matrika, evidence obyvatel, ověřování:  
Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin       
20,- Kč za každou matriční událost
Ohlášení změny místa trvalého pobytu  (děti do 15 let od poplatku osvobozeny)
50,- Kč
Vydání potvrzení z evidencí (informačního systému evidence obyvatel)
50,- Kč
Vydání stejnopisu rodného, oddacího, úmrtního listu 
100,- Kč
Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie
30,- Kč za každou i započatou stránku
Ověření pravosti podpisu (legalizace) 
30,- Kč za každou i započatou stránku
Vydání povolení změny - a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení  
100,- Kč
b) jména nebo příjmení v ostatních případech     
1000,- Kč
Uzavření manželství:  
a) mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR
3000,- Kč
b) mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR   
2000,- Kč
c) mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
1000,- Kč
d) vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření  manželství v cizině nebo s cizincem
500,- Kč
   
Czech Point:  
Výpis z živnostenského rejstříku
100,- Kč za 1 stranu 
Výpis z rejstříku trestů
100,- Kč za výpis
Výpis z obchodního rejstříku
100,- Kč první strana 50,- Kč další strana
Výpis z katastru nemovitostí
100,- Kč první strana, 50,- Kč další strana
Výpis z insolvenčního rejstříku
100,- Kč první strana 50,- Kčdalší strana
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
100,- Kč první strana 50,- Kč další strana
Výpis z bodového hodnocení řidiče
100,- Kč první strana 50,- Kč další strana
Podání do registru živnostenského podnikání pro fyzické i právnické osoby
50,- Kč za přijetí podání + poplatek živnostenskému úřadu
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
100,- Kč první strana 50,- Kč další strana
Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentů
30,- Kč za každou stranu
Žádost o zřízení datové schránky
zdarma
Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
zdarma
Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
zdarma
Žádost, aby datová schránka plnila funkci datové schránky orgánu veřejné moci
zdarma
Žádost, aby datová schránka neplnila funkci datové schránky orgánu veřejné moci
zdarma
Oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
zdarma
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby
zdarma
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
zdarma 1. znovuvystavení, 200,- Kč za další vystavení během 3 let
   
Kopírování, laminová, kroužkovazba, faxování, skenování:  
Černobílé kopírování:
jednostranně/oboustranně
A4 text
2,40 / 3,60 Kč
A4 plošný tisk (obrázek)
4,80 / 7,20 Kč
A3 text
3,60 / 6,00 Kč 
A3 plošný tisk (obrázek)
7,20 /12,00 Kč
Laminování:  
A5 (folie + zpracování)
18,- Kč
A4 (folie + zpracování)
24,- Kč
A3 (folie + zpracování)
30,- Kč
Kroužkovazba:  
do 45 listů (folie + karton + hřbet + zpracování)
30,- Kč
do 95 listů (folie + karton + hřbet + zpracování)
48,- Kč
do 145 listů (folie + karton + hřbet + zpracování)
66,- Kč
Faxování:  
každá započatá stránka 
12,- Kč
Skenování a poté zaslání e-mailem:   
každá započatá stránka 
12,-Kč
   
Ostatní:  
Hlášení místním rozhlasem:  
Komerční hlášení 
50,- Kč (+ 21% DPH)
Hlášení občanům
20,- Kč (+ 21% DPH)
Inzerce ve Zpravodaji:  
Řádková inzerce
2,- Kč  za slovo (+ 21%DPH)
1 strana A5
480,- Kč (vč. DPH)
1 strana A6
240,- Kč (vč. DPH)
   
Zápůjčky:  
Aparatura zvuková:  
WA 282D řečnický systém (zesilovač +  ruční mikrofon + klopový mikrofon)
200,- Kč za 1 den / záloha 1. 000,- Kč 
Držák mikrofonu pevný
10,- Kč za 1 den
MBD 900 bezdrátový mikrofon 
50,- Kč za 1 den 
Stojan mikrofonní
10,- Kč za 1 den 
Reprobedna velká Skytec, včetně zapojovacích kabelů 
100,- Kč za 1 den 
Stojan kovový na reprobednu
10,- Kč za 1 den 
Celý set
300,- Kč za 1 den / záloha 1. 000,- Kč
Santha - zesilovač s přehráváním kazet + ruční mikrofon
150,- Kč za 1 den / záloha 500,- Kč 
Stojan mikrofonní
10,- Kč za 1 den 
Stoly a židle:  
stůl restaurační
20,- Kč za 1 kus/ 1 den/ záloha 200,- Kč 
polstrovaná kovová židle
10,- Kč za 1 kus/ 1 den / záloha 100,- Kč 
zahradní umělohmotná židle
5,- Kč za 1 kus / 1 den 
pivní set (stůl + dvě lavice - skládací)
50,- Kč za set/ 1 den / záloha 500,- Kč
ZÁLOHA ZA STOLY JE ZA 5 A VÍCE KUSŮ A ZA 10 A VÍCE ŽIDLÍ
Ostatní:  
Stan Forum Beta Pavilon
500,- Kč / 1 den / záloha 1. 000,- Kč
Stojan na vernisáž
50,- Kč / 1 den / záloha 100,- Kč
MÍSTNÍ ORGANIZACE HRADÍ POUZE ZÁLOHU, KTERÁ JIM BUDE VRÁCENA V PŘÍPADĚ NEPOŠKOZENÍ ZAPŮJČENÉHO MAJETKU