USNESENÍ

z 5. zasedání rady obce Světlá Hora

konané dne 27. 1. 2003 v 16.00 hod v kanceláři místostarosty obce

 

R - 22/5/2003 - Rada obce bere na vědomí:

1.1. -  rezignaci paní Dagmar Černobilové, Světlá Hora 379 na mandát člena zastupitelstva obce ke dni 13.1.2003

1.2. - nastoupení paní Ester Gocalové, Světlá Hora 412 do funkce člena zastupitelstva obce ke dni 14.1.2003

 

 

R -23/5/2003 - Rada obce schvaluje:

2.1. - ověřovatele zápisu p.  Josefa Krajčoviče

2.2. - program 5. zasedání rady obce

2.3. - opravu (vypuštění) usnesení č. 9/2/2002-6.1.

2.4. - sjednocení cen za pitnou vodu

2.5. - přijetí kontokorentního úvěru ve výši 2 000 000,- Kč se splatností do 30.07.2003 a s maximálním úrokem 11%.

 

 

R - 24/5/2003 - Rada obce doporučuje zastupitelstvu ke schválení:

3.1. - statut a rozpočet sociálního fondu Obce Světlá Hora

 

 

R - 25/5/2003 - Rada obce odkládá:

 

4.1. - rozpočet Obce Světlá Hora  na rok 2003 a Služeb Světlá Hora o.p.s. na rok 2003 s tím, že oba budou upraveny tak, aby na sebe navzájem navazovaly a a jejich výdajová část počítala s rezervou, v případě nenaplnění příjmů

 

 

  

.................................................                                                                       .......................................................

Lukáš Hrubý                                                                                                     Josef Krajčovič

místostarosta obce                                                                                            člen rady obce