USNESENÍ

z 10. zasedání rady obce Světlá Hora,

konaného dne 16.06.2003

 

RO - 57/10/2003 - Rada obce Světlá Hora doporučuje zastupitelstvu obce schválit

1.1 - prodej části pozemku s obecní studnou poz. parc. č. 32 zahrada v k. ú. Suchá Rudná manželům Kadlčíkovým, Suchá Rudná č. 42, 793 31 Světlá Hora

1.2 - prodej pozemků poz. parc. č. 115/5- louka o výměře 568 m2 a 109/1- orná půda o výměře 267 m2 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách na výstavbu rodinného domku, manželům Daňkovým, Čelakovského 1138, 792 01 Bruntál. Celková výměra o kterou žádají je 855  m2 .

1.3. -  prodej části pozemku poz. parc. č. 421 louka o celkové výměře 2290 m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách z důvodu zajištění přístupu na pozemky, které obhospodařují, STÁJI Wrbna s.r.o. Wenzigova 7, 120 00 Praha

1.4. - prodej části pozemku poz. parc. č. 141/1 ostatní plocha v  k. ú Stará Voda v Jeseníkách, manželům Bobčákovým, Stará Voda 89, 793 31 Světlá Hora.- za podmínek vytýčení a rozdělení pozemku, za přítomnosti pracovníka obce.

1.5. -  prodej pozemku poz. parc. č. 321/3 ostatní plocha o výměře 68 m2 v k. ú. Suchá Rudná, manželům Kopincovým, Suchá Rudná 67, 793 31 Světlá Hora.

1.6. - prodej části pozemku poz. parc. č. 52/1 orná půda o necelé výměře 1331 m2 a poz. parc. č. 52/2 orná půda o výměře 85 m2 vše v k. ú. Suchá Rudná na výstavbu RD, panu Mgr. Bruno Bobčákovi, Joy Adamsové 13, 746 01 Opava za podmínek oddělení pozemku geometrickým plánem na část cesty schválené p. Kubínovi, Suchá Rudná č. 43, 793 31 Světlá Hora

1.7. - prodej pozemku poz. parc. č. 327/1 - zahrada o výměře 847 m2 v k. ú. Suchá Rudná, panu Richardu Janušovi, Suchá Rudná č. 65,  793 31 Světlá Hora, s věcným břemenem na vybudování inženýrských sítí dle schválené ÚPD.

1.8. - prodej pozemků poz. parc. č. 55, 52, 590 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách manželům Giblovým, Stará Voda 106, 793 31 Světlá Hora.

1.9. - prodej pozemku poz. parc. č. 1415 v k. ú. Světlá ve Slezsku manželům Giblovým, Stará Voda 106, 793 31 Světlá Hora. Pokud manželé Giblovi nebudou souhlasit s prodejem, nabídnout jinému zájemci.

1.10. -  odprodej části pozemku poz. parc. č. 1933/1 ostatní komunikace v k. ú. Světlá ve Slezsku od Vak Bruntál, tř. Práce 42, 792 01 Bruntál za daných podmínek.

1.11. - prodej pozemku poz. parc. č. 599 - ostatní plocha o výměře 267 m2 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách manželům Jaromíře a Pavlovi Halškovým, Nerudova 40, 746 01 Opava.

1.12. - prodej pozemku poz. parc. č. 470/1 ostatní plocha o výměře 505 m v k. ú. Suchá Rudná PRVNÍ SKI SPORT a. s. Jesenická 3, 792 01 Bruntál za podmínky vytýčení pozemku za přítomnosti pracovníka obce.

1.13. - prodej pozemku poz parc. č. 208/3 ostatní plocha o výměře 779 m2 v k. ú. Suchá Rudná manželům  Marii a Bohumilu Hendrychovým, Křižíkova 5, 746 01 Opava, za podmínky vytýčení pozemku  za účasti pracovníka obce.

1.14. - prodej pozemku poz. parc. č. 155/6 louka o výměře 533 m2  a poz. parc. č. 109/3 orná půda o výměře 208 m2 vše v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách, panu Jiřímu Lockovi, Světlá 348, 793 31 Světlá Hora, na výstavbu rekreační chaty, za podmínky vytýčení pozemku za přítomnosti pracovníka obce

1.15. - prodej pozemku st. parc. č. 43 zastavěná plocha o výměře 295 m2 ve Staré Vodě v Jeseníkách manželům Bortlovým, Stupkova 2, Olomouc.

1.16. - žádost obce Ludvíkov a přistoupit k uzavření dohody na změnu hranic a jmenovat pověřenou osobu v této věci jednat

1.17. - prodej pozemku poz. parc. č. 84 - zahrada o výměře 128 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku panu Zděnkovi Šamajovi, Světlá 259, 793 31 Světlá Hora za podmínky vytýčení pozemku za přítomnosti pracovníka obce.

1.18. - prodej pozemku parc. č. 655/1 o výměře 362 m2 louka v k. ú. Suchá Rudná manželům Hlaváčkovým, Suchá Rudná 54, 793 31 Světlá Hora

1.19. - prodej parc. č. 19 - zahrada o výměře 392 m2 v k. ú. Suchá Rudná fy. VELVET INTERNACIONÁL s. r. o Olomoucká 406/2, 746 01 Opava za podmínky vytýčení poz. parc. č. 597/2 a 595 v k. ú. Suchá Rudná za přítomnosti pracovníka obce. ( po komunikaci)

1.20. - prodej pozemku st. parc. č. 12 - zastavěná plocha o výměře 2 248 m v k.ú. Podlesí pod Pradědem manželům Burešovým, Podlesí 30, 793 31 Světlá Hora za podmínky vytýčení pozemku za přítomnosti pracovníka obce. Dodržet hranici komunikace ochranné pásmo, komunikace poz. parc. č. 688/1 v k. ú. Podlesí pod Pradědem.( 1 m. popřípadě provézt dělení GP.)

1.21. - prodej části pozemku poz. parc.č. 705/5 ostatní plocha v k.ú. Světlá ve Slezsku manželům Gondekovým, Světlá 399, 793 31 Světlá Hora za podmínky oddělení GP.

1.22. - odkoupení pozemků poz. parc. č. 1710/7, 1710/10, 1508/2, 1512/2 o celkové výměře 17 376 m2 vše v k.ú Světlá ve Slezsku na výstavbu rybníků a rybničních zařízení od vlastníků těchto pozemků pánů. Šumšala Josefa, Světlá 255, 793 31 Světlá Hora, Hromádky Vladimíra, Světlá 379, 793 31 Světlá Hora, Hromádky Josefa, Světlá 387, 793 31 Světlá Hora.

1.23. - odkoupení pozemků - pozemek poz. parc. č. 1710/1 louka o výměře 10 898 m2, pozemek poz. parc. č. 1710/2 ostatní plocha o výměře 9 656 m2, pozemek poz. parc. č. 1710/11 louka o výměře 2 870 m2 pozemek poz. parc. č. 1710/12 - ostatní plocha o výměře  4 753 m2 vše v k. ú. Světlá ve Slezsku. Celková výměra 28 177 m2

K výstavbě rybníků od manželů Králových, Jiráskova 33 , 792 01 Bruntál

1.24 -  řešit odvodnění navrženou variantou dle posouzení Lesprojektu Krnov s.r.o., z března 2003

1.25. - vybudování komunikace ke hřišti za hasičskou zbrojnicí, která vznikne rozměřením parcel 201/7 a 201/1 o šířce 6 m. Dle jednání mezi obcí Světlou Horou a Ing. Josefem Klímou, Světlá 327, 793 31 Světlá Hora

1.26. -  projednání závěrečného účetu za rok 2002 a schválení  celoročního hospodaření obce za rok 2002 - bez výhrad

1.27. - úpravu rozpočtu Obce Světlá Hora na rok 2003, dle návrhu

1.28. - zprávu o investičních akcích obce Světlá Hora pro období 2003 - 2003

1.29. - prodej pozemků parc. č. 710/3, 683/1, 680, 681 v k.ú. Dětřichovice 4 , manželům Kochanovým, bytem Dětřichovice 4, za podmínky věcného břemene pro přístup k zabezpečení obhospodařování lesních pozemků.

 

R - 58/10/2003 - Rada obce odkládá

 

2.1. - projednání žádosti do doby projednání v místním šetření a rozdělení pozemku dle návrhu OsV Podlesí manželů Parákových, Podlesí 9, 793 31 Světlá Hora

výstavbu rodinných domků.

2.2. - prodej pozemků sl. Daně Ciprové, Podlesí 33, poz. parc. č. 370 a poz. parc. č. 679 v k. ú. Podlesí pod Pr., do doby dokončení jednání a vyřešení prodeje mezi Draxlerovými a Fialovými a obcí. OsV Podlesí souhlasí s prodejem pozemků.

Usnesení zastupitelstva ze dne 21.10.2002 194/46/2002 2.11.

2.3. - vybudování inženýrských sítí na st. parc.č. 201/7 a 201/1 v k.ú. Světlá ve Slezsku, dle návrhu , které vzešlo z jednání Josefa Klímy, Světlá 327, 793 31 Světlá Hora, do doložení rozpočtu na vybudování inženýrských sítí.

 

 

 

R - 59/10/2003 - Rada obce doporučuje  zastupitelstvu obce zamítnout

 

3.1. - prodej pozemku poz. parc. č. 235/4 v k. ú. Suchá Rudná panu Miloslavovi Konečnému, Suchá Rudná č.24 E, 793 31 Světlá Hora z důvodu že pozemek 235/4 ostatní plocha o výměře 400 m2    byl schválen usnesením č. 194/46/02/2.21 Mgr. Kateřině Válkové a Janu Žídkovi, Podroužkova 1676, Ostrava-

3.2.  - prodej poz. parc. č. 422/1 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách,  Stáji Wrbna, Wenzigova 7, Praha.

3.3. -  žádost občanů ve Staré Vodě na odstoupení požadavku obce Světlá Hora koupit od PF ČR komunikaci poz. parc. č. 239 o výměře 324 m2  v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách. 

3.4. -  žádost ZO ČSCH Světlá Hora  o pronájem nebo případný odprodej pozemku poz. parc. č. 189/1 - ostatní plocha  o výměře 5 775 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku na zřízení chovatelského zařízení.

 

R - 60/10/2003 - Rada obce  zamítá

 

4.1. - pronájem pozemků poz. parc. č. 235/4 a 235/1 v k.ú. Suchá Rudná panu Konečnému, Suchá Rudná č. 24E ,793 31 Světlá Hora se zpětnou platností s tím, že pozemky již byly schválené k prodeji.

4.2.  -  snížení krajnice při budování kanalizace a zajistit snížení vozovky u garáže pana Petra  Skály, RD č. 265 ve Světlé Hoře.

 

R - 61/10/2003 -  Rada obce schvaluje

 

5.1. -  opravu chyby v nájemní smlouvě mezi Obcí Světlou Hora a panem Janem Zvědělíkem, Nádražní 211, 793 26 Vrbno pod Pradědem  na poz. parc. č. 156/8 v k. ú. Světlá ve Slezsku.

5.2. - pronájem části pozemku poz. parc. č. 705/5 ostatní plocha v k.ú. Světlá ve Slezsku na dětské hřiště manželům Gondekovým, Světlá 399, 793 31 Světlá Hora.

5.3. -  schválit snížení platby nájemní smlouvy RadioMobil a.s. Londýnská 59, Praha 2 na pozemek poz. parc. č. 314 o výměře 150 m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníku  do roku 2005 na 50%

5.4. - odprodání požadovaných 40 ks sloupů za cenu 35 Kč za 1kus panu Radkovi Kvasničkovi, Světlá 258, 793 31 Světlá Hora .

5.5. -  rozdělení pozemku parc. č. 995/8 v k. ú. Světlá ve Slezsku mezi vlastníky nemovitostí p. Szukalského, Kalaše, Kormana. všichni ze Světlé.  - dle zápisu komise výstavby a uzavřít s nimi nájemní smlouvy (ošetřit výpověď).

5.6. - souhlasit s přistoupením obce Bratříkovice k dohodě k jednotné ceně vody dle dohody ze dne 13.2.2003.

Cena zůstane na úrovni 29,15 + DPH 5%

5.7. - program zasedání rady obce

5.8. - ověřovatele zápisu: pan Josefa Krajčoviče

5.9. - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

5.10. - Kontrolní řád vyhotovený na základě zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnách některých zákonů.

5.11. - rozpočet příspěvkové organizace Sportovní a kulturní zařízení Světlá Hora, na 2. pol. 2003.

 

R - 62/10/2003 - Rada obce bere na vědomí:

 

6.1. - žádost manželů Šimíčkových, Světlá 371, 793 31 Světlá Hora  na prodej pozemku poz. parc. č. 998/5 v k. ú. Světlá ve Slezsku. (Jedná se o pozemek, který není ve vlastnictví Obce Světlá Hora)

6.2. - předložený seznam žadatelů o prodej pozemku 995/8 v k.ú. Světlá ve Slezsku  a schvalovat žádosti po převedení pozemku poz. parc. č. 995/10 v k.ú. Světlá ve Slezsku

6.3. -  zprávu bytové komise. 

1) Žádosti o přidělení bytu platné - příloha č. II.

2) Žádost o prodej bytů - příloha č. III.

6.4. - provedenou kontrolu usnesení z 9. zasedání rady obce

6.5. - zprávu o činnosti komise VP a IZS

6.6. - zprávu o přípravách Jezdeckého dne a hasičských oslav

6.7. - pracovní řád, organizační řád a směrnici o oběhu účetních dokladů příspěvkové organizace SKZ Světlá Hora

6.8. - hodnotící zprávu o přípravě zahájení činnosti organizace Sportovní a kulturní zařízení Světlá Hora

6.9. - zprávu o stavu školství, kultury a sportu v obci

6.10. - zprávu komise stavební a bytové, tak jak byla předložena i s navrženými opravami a doplňky

6.11. - zprávu komise kulturní, školské, sportovní a sociálních věcí

 

R - 63/10/2003 - Rada obce odvolává:

 

7.1. - členy správní rady Služeb Světlá Hora o.p.s. : Štefan Soroka, Václav Květkovský, Josef Janota

7.2. - členy dozorčí rady Služeb Světlá Hora o.p.s.: Eduard Balog, Pavel Herodek

 

R - 64/10/2003 - Rada obce jmenuje:

 

8.1. -  nové členy správní rady Služeb Světlá Hora o.p.s. Leoš Rozsypal, Statislav Spiruta, Jaroslav Zemančík

8.2. -  do druhého volebního období tyto stávající členy správní rady Služeb Světlá Hora o.p.s.: Josef Klíma, Vratislav Panáč, Zdeněk Hudec

8.3. -  nové členy dororčí rady Služeb Světlá Hora o.p.s.: Marie Fucimanová, Ing. Věra Odstrčilová

 

R -- 65/10/2003 - Rada obce ukládá:

 

9.1. - místostarostovi zahájit řízení s p. Skálou, aby odstranil otevírání svých garážových vrat do komunikace.

O: místostarosta

T: 14.7.2003

9.2. - místostarostovi zabezpečit pověření pracovníka dle zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí.

O: místostarosta

T: 14.07.2003

9.3. - místostarostovi pověřit odpovědného pracovníka řešením problematiky volně pobíhajících psů.

O: místostarosta

T: 14.7.2003

9.4. - místostarostovi projednat s ředitelkou MŠ rentabilitu provozu MŠ ( počet dětí )

O: místostarosta

T: 14.7.2003

9.5. - místostarostovi - vyřešit urychleně otázku zajištění stravování v MŠ Světlá Hora během stavebních prací.

O: místostarosta

T: 14.7.2003

9.6. - místostarostovi v rámci možností podporovat vybudování víceúčelového hřiště

9.7. - místostarostovi vyřešit problém s nekvalitní prací finančního a kontrolního výboru

O: místostarosta

T: 14.7.2003

9.8. - řediteli příspěvkové organizace Sportovní a kulturní zařízení Světlá Hora p. Zdeňkovi Hudcovi důkladněji rozpracovat rozpočet organizace a maximálně snížit provozní náklady

O: Zdeněk Hudec

T: 20.6.2003

 

R - 66/10/2003 - Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce odložit:

 

10.1. -  prodej pozemku poz. parc. č. 218/10 - louka v k. ú. Podlesí pod Pradědem panu Petru Vycudílíkovi, Hlučínská 625/223, Petřkovice, 725 29 Ostrava odložit do doby změny ÚDP - na

10.2. - prodej pozemků poz. parc. č. 39 - zahrada o výměře 47 m2 a poz. parc. č. 38 - zahrada o výměře 315 m2 vše k. ú. Stará Voda v Jeseníkách, paní Alence Sedlářové, Fügnerova 2, č. p. 104, 792 01 Bruntál

 

 R- 67/10/2003 - Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce uložit

 

11.1. - radě, výboru kontrolnímu a finančnímu věnovat mimořádnou pozornost pravidelným kontrolám dokumentace ve vedení účetnictví. Předně věnovat pozornost prováděným inventurám a administrativního vedení majetku, dle schválených směrnic. Hlavně věnovat pozornost pohledávkám, závazkům, peněžním tokům na běžném účtu a pokladně.

Zodpovídá: starosta, místostarosta a předsedové výborů

11.2. - místostarostovi zabezpečit realizaci kontrolního systému schváleným konrolním řádem dle zákona č. 320 2001 Sb.

 

 

 

.................................................                                               .................................................

Rostislav Harazin                                                             Lukáš Hrubý

starosta obce                                                                            místostarosta obce