Usnesení

38. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 31. 12. 2009

R  209/38/2009 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu ze 38. schůze Rady obce Světlá Hora Mgr. Ivanu Ostrčilíkovou

1.2. program 38. schůze Rady obce Světlá Hora konané dne 31. 12. 2009

1.3. rozpočtové opatření č. 7/2009 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2009

1.4. pronájem nebytových prostor (restaurace, sálu a kuželny), Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, Luboši Piškovi, Dětřichovice 15, 793 31 Světlá Hora, od 1. 2. 2010 na dobu neurčitou, podrobnosti nájemní smlouvy budou stanoveny po jednání starosty s JUDr. M. Hustákovou

 R 210/38/2009 RADA OBCE POVĚŘUJE

2.1. starostu jednáním s JUDr. M. Hustákovou ve věci sepsání a uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor (restaurace, sálu a kuželny), Světlá 374, 793 31 Světlá Hora

 

Usnesení obsahuje 1 stranu.

 

..........................                                                        ...................................

Václav Vojtíšek                                                        Mgr. Libuše Štýbnarová

    starosta                                                                              místostarosta