Usnesení

2. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 30. 12. 2010

R  9/2/2010 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu ze 2. schůze Rady obce Světlá Hora Petra Patakiho

1.2. program 2. schůze Rady obce Světlá Hora konané dne 30. 12. 2010

1.3. pronájem nebytových prostor „staré kotelny" Světlá 405, 793 31 Světlá Hora na pozemku st. parc.č. 561 v k.ú. Světlá ve Slezsku o celkové výměře podlahové plochy 90 m2, Daliboru Dřevojánkovi, Světlá 347, 793 31 Světlá Hora, za cenu 120,- Kč/m2/ 1 rok

1.4. pronájem nebytových prostor - restaurace, kuželny, sálu a příslušenství, Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, na pozemku st. parc. č. 431 zastavěná plocha v k.ú. Světlá ve Slezsku, o celkové ploše 1 211, 90 m2, Zdeňce Csizmárové, Světlá 363, 793 31 Světlá Hora, od 1. 1. 2011 na dobu neurčitou, s podmínkou, že do 31. 1. 2011 bude uhrazena kauce ve výši jednoho měsíčního nájmu

1.5. záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 37, 4 m2 (přízemí, vstup na jeviště, bývalá kancelář a šatna prac. VPP) Světlá 374, Světlá Hora na poz. stav. parc.č. 431 v k.ú. Světlá ve Slezsku.

1.6. rozpočtové opatření č. 8/2010 k rozpočtu obce Světlá Hora na rok 2010

1.7. nákup malotraktoru John Deere 2320 s radlicí, od firmy Strom Praha, a.s., středisko Bruntál, Žlutý kopec 1438/23, 792 01 Bruntál, za cenu 591. 875,- Kč s DPH

 

 R  10/2/2010 RADA OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. kontrolu plnění usnesení z 1. schůze rady obce konané dne 22. 11. 2010

 

R  11/2/2010 RADA OBCE JMENUJE

3.1. člena komise sociální, zdravotní, školství, kultury, sportu a redakční rady Zpravodaje Mgr. Ivanu Ostrčilíkovou, Světlá 379, Světlá Hora

3.2. člena komise sociální, zdravotní, školství, kultury, sportu a redakční rady Zpravodaje Janu Majtnerovou, Světlá 355, Světlá Hora

3.3.člena komise sociální, zdravotní, školství, kultury, sportu a redakční rady Zpravodaje Marii Vojtíškovou, Světlá 414, Světlá Hora

3.4. člena komise sociální, zdravotní, školství, kultury, sportu a redakční rady Zpravodaje Ludmilu Ševčíkovou, Dětřichovice 33, Světlá Hora

3.5. člena komise výstavby, životního prostředí, služeb a bytového hospodářství Václava Hačundu, Suchá Rudná 77, Světlá Hora

3.6. člena komise výstavby, životního prostředí, služeb a bytového hospodářství Pavla Skálu, Světlá 412, Světlá Hora

3.7. člena komise výstavby, životního prostředí, služeb a bytového hospodářství Romana Záchu, Světlá 430, Světlá Hora

3.8. člena komise výstavby, životního prostředí, služeb a bytového hospodářství Petra Andryse, Světlá 249, Světlá Hora

 

Usnesení obsahuje 2 strany.

 

 

.............................                                                        ...................................

  Václav Vojtíšek                                                           Mgr. Libuše Štýbnarová

     starosta                                                                              místostarosta