USNESENÍ

z 3. mimořádného  zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora

konaného dne 10. 02. 2003 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obce Světlá Hora

 

 

11/3/2003 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.1. - rezignaci paní Dagmar Černobilové na mandát člena zastupitelstva obce Světlá Hora

1.2. - složení slibu a nastoupenído funkce členky zastupitelstva obce paní Ester Gocalové

 

 

12/3/2003 - Zastupitelstvo obce schvaluje:

2.1. - způsob hlasování - veřejné o každém bodu samostatně

2.2. - členy návrhové komise: pan Radek Kvasnička, pan Josef Krajčovič                   

2.3. - ověřovatele zápisu: paní Ester Gocalová, pan Václav Vojtíšek

2.4. - rozpočet Obce Světlá Hora na rok 2003 - příjmová část: 15.516.300,- Kč, výdajová část 15.516.300,- Kč.

2.5. - rozpočet Služeb Světlá Hora o.p.s na rok 2003

2.6. - Statut sociálního fondu obce Světlá Hora do roku 2006 a rozpočet sociálního fondu obce Světlá Hora na rok 2003.

2.7. - pověření místostarosty pana Lukáše Hrubého účastí na všech zasedáních a valných hromadách společnosti VaK Bruntál a.s. a  České spořitelny a.s. Praha.

 

 

13/3/2003 - Zastupitelstvo obce ukládá:

                                                                                   

3.1. - hledat v rámci rozpočtu možnosti úspornějších  řešení výdajových položek.

         O: místostarosta    

 

 

 

...........................................................             ...........................................................                  

    Rostislav Harazin                                                          Lukáš Hrubý  

starosta                                                                         místostarosta