USNESENÍ
17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA
konaného dne 15. 6. 2009


Z 92/17/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1. způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky
1.2. návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivana Ostrčilíková a Mgr. Leoš Sekanina
1.3. ověřovatele zápisu Emila Kortiše a Jozefa Zajace
1.4. program 17. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 6. 2009
1.5. závěrečný účet obce Světlá Hora za rok 2008, bez výhrady

Z 93/17/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9. 3. 2009 „bez námitek"
2.2. kontrolu plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9. 3. 2009
2.3. seznámení se s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ve věci soudního sporu mezi žalobcem Ing. Janem Kalužou, Hroznová 10, Brno proti žalovaným Beskydské lesní s.r.o., Mosty u Jablunkova 280 a Obci Světlá Hora, Světlá 374, Světlá Hora

Z 94/17/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE

3.1. starostu sepsáním a podepsáním předávacího protokolu na pozemkové parcely (lesy) určené pod bodem I. výroku rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 27. 11. 2008 ze společnosti Beskydská lesní s.r.o., Mosty u Jablunkova 280 na Obec Světlou Horu

Z 95/17/2009 ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ

4.1. starostovi zajistit soudního znalce a zabezpečit posouzení stavu pozemkových parcel (lesů) určených pod bodem I. výroku rozsudku Okresního soudu v Bruntále ze dne 27. 11. 2008, tj. vyčíslit hodnotu lesů při předání společnosti Beskydské lesní s.r.o. v roce 2004 a současnou hodnotu po vynesení rozsudku krajského soudu v roce 2009, a to z důvodu vypracování návrhu dohody na vyrovnání se společností Beskydská lesní s. r. o., Mosty u Jablunkova a tento návrh předložit k projednání zastupitelstvu obce
T: zasedání zastupitelstva obce v září 2009

 


Usnesení obsahuje 1 stranu.


.................................                                                   .......................................
Václav Vojtíšek                                                      Mgr. Libuše Štýbnarová
starosta                                                                   místostarosta