USNESENÍ

1. USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA

konané dne 8. 11. 2010

Z 1/1/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Ing. Hanu Heryánovou a MVDr. Čestmíra Olehlu

1.2. návrhovou komisi ve složení Ing. Jaroslav Lengsfeld a Ing. Ladislav Konopka

1.3. program 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Světlá Hora konaného dne 8. 11. 2010

1.4. zvolení jednoho místostarosty

1.5. tajný způsob volby starosty, místostarosty, členů rady obce a předsedů finančního a kontrolního výboru

1.6. volební řád pro volbu starosty, místostarosty, členů rady obce a předsedů finančního a kontrolního výboru tajným hlasováním

 

Z 2/1/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE URČUJE

2.1. v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva obce  dlouhodobě uvolněn

2.2. v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích, že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva obce dlouhodobě neuvolněn

 

Z 3/1/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE VOLÍ

3.1. tříčlennou volební komisi pro volbu starosty, místostarosty, členů rady obce a předsedů finančního a kontrolního výboru

3.2. předsedu volební komise Emila Kortiše pro tajnou volbu starosty, místostarosty, členů rady obce a předsedů finančního a kontrolního

3.3. členy volební komise Marii Novákovou a Radku Sorokovou pro tajnou volbu starosty, místostarosty, členů rady obce a předsedů finančního a kontrolního výboru

3.4. v souladu s § 84 odst. 2 písm. n)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

starostu

  • Václava Vojtíška, Světlá 414, Světlá Hora

3.5. v souladu s § 84 odst. 2 písm. n)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

místostarostu

  • Mgr. Libuši Štýbnarovou, Světlá 363, Světlá Hora

3.6. v souladu s § 84 odst. 2 písm. n)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

další členy rady obce

  • Ing. Jaroslava Lengsfelda, Suchá Rudná 76, Světlá Hora,
  • Mgr. Ivanu Ostrčilíkovou, Světlá 379, Světlá Hora
  • Petra Patakiho, Světlá 432, Světlá Hora

3.7. v souladu s § 84 odst. 2 písm. n)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

předsedu finančního výboru

  • MVDr. Čestmíra Olehlu, Světlá 407, Světlá Hora

3.8. v souladu s § 84 odst. 2 písm. n)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

předsedu kontrolního  výboru

  • Dana Pelikána, Dětřichovice 8, Světlá Hora

 

Z 4/1/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE ZŘIZUJE

4.1 finanční a kontrolní výbor Zastupitelstva obce Světlá Hora, oba výbory budou pětičlenné

 

Z 5/1/2010 ZASTUPITELSTVO OBCE STANOVÍ

5.1.  odměnu za výkon funkce místostarosty, jako neuvolněného člena zastupitelstva obce, ve výši 5. 000,- Kč měsíčně, odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty

5.2. odměnu za výkon funkce člena rady obce, jako neuvolněného člena zastupitelstva obce, ve výši 1. 200,- Kč měsíčně, odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena rady

5.3. odměnu za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce ve výši 800,- Kč, odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru

5.4. odměnu za výkon funkce předsedy osadního výboru zastupitelstva obce ve výši 500,- Kč, odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy osadního výboru

5.5. odměnu za výkon funkce předsedy komise rady obce  ve výši 800,- Kč, odměna bude poskytována ode dne jejich jmenování radou obce

5.6. příští, tj. 2. zasedání zastupitelstva obce se uskuteční dne 13. 12. 2010 od 17.00 hodin v přístavbě MŠ ve Světlé Hoře

 

 Usnesení obsahuje 2 strany.

 

 ...................................                                                ..................................

      Václav Vojtíšek                                                     Mgr. Libuše Štýbnarová

         starosta                                                                       místostarosta