USNESENÍ

ze 17. mimořádného zasedání zastupitelstva obce ve Světlé Hoře

konané dne 8.11.2004

 

Z - 80/17/2004 - Zastupitelstvo obce schvaluje

1.1. - způsob hlasování o každém bodu samostatně

1.2. - návrhovou komisi: Helena Maňáková, Zdeněk Hudec

1.3. - ověřovatele zápisu: Mgr. Libuše Štýbnarová, Ester Gocalová

1.4. - program zasedání zastupitelstva obce

1.5. - prodej nemovitosti čp. 340 ve Světlé Hoře část Světlá,  manželům Gazsakovým, bytem Světlá Hora čp. 340 za cenu 1.000.000,-- Kč dle podmínek a kupující uhradí daň z převodu nemovitosti

1.6. - prodej nemovitosti čp. 281 ve Světlé Hoře část Světlá, manželům Szkanderovým, bytem Světlá Hora čp. 281 za cenu 250.000,-- Kč dle podmínek a kupující uhradí daň z převodu nemovitosti

 

Z - 81/17/2004 - Zastupitelstvo obce ukládá

2.1. - místostarostovi zveřejnit v denním tisku a na internetových stránkách obce Světlá Hora prodej nemovitostí čp. 309, 350, 352 v k.ú. Světlá ve Slezsku včetně pozemků st. p.č. 180, 184 a 185 vše v k.ú. Světlá ve Slezsku a čp. 15 v k.ú. Dětřichovice včetně pozemku par.č. 53 ve v k.ú. Dětřichovice

 

Zastupitelstvo obce nepřijalo k projednávaným bodům žádné usnesení

1.záměr na prodej obecních lesů

v k.ú. Světlá ve Slezsku

- lesní půda parc. č. - 704/4, 707/2, 709, 737/2, 945/1, 945/2, 954, 955, 1006, 1017/2,  1024/6, 1024/7, 1057/1,  1738, 1740/4, 1760/4,

Celková výměra 1.108.364 m2

v k.ú.  Stará Voda v Jeseníkách

- lesní půda parc. č. 263/1, 263/2, 314, 317, 447/1, 447/2, 448, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 451, 452, 453/2, 454, 550/2, 551, 560/1, 560/2, 561, 562/2

Celková výměra 667.442 m2

v k.ú.  Suchá Rudná

- lesní půda parc.č. 466, 505/2, 575/7, 575/8, 575/9, 576/1, 576/4, 576/6, 576/9, 576/10

Celková výměra  52.600 m2

2. odložit do dalšího zasedání zastupitelstva obce prodej nemovitostí čp. 352, 309, 340, 350 281 v k.ú. Světlá ve Slezsku včetně pozemků st. p.č. 184, 180, 156, 185, 123 a čp. 15 v k.ú. Dětřichovice včetně pozemků par. č. 53 vše v k.ú. Dětřichovice v rámci Smlouvy o provedení veřejných dobrovolných dražeb, která bude zajišťována společností Reality Dražby Obchod, s.r.o., Bruntál

3. prodej nemovitosti čp. 15 včetně pozemku p.č. 53 v k.ú. Dětřichovice panu Karlu Janouškovi, bytem Ztracená 257, Bludov za cenu 700.000,-- Kč dle podmínek a kupující uhradí daň z převodu nemovitosti

 

Usnesení obsahuje 1 stranu

 

.......................................................                                         ......................................................

Rostislav Harazin                                                             Lukáš Hrubý

starosta obce                                                                            místostarosta obce