U S N E S E N Í

 ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Světlá Hora,

konaného dne 15.09.2003

 

 

ZO - 25/7/2003 - Zastupitelstvo  obce Světlá Hora schvaluje:

1.1 - prodej části pozemku s obecní studnou poz. parc. č. 32 zahrada v k. ú. Suchá Rudná manželům Kadlčíkovým, Suchá Rudná č. 42, 793 31 Světlá Hora

1.2 - prodej pozemků poz. parc. č. 115/5- louka o výměře 568 m2 a 109/1- orná půda o výměře 267 m2 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách na výstavbu rodinného domku, manželům Daňkovým, Čelakovského 1138, 792 01 Bruntál. Celková výměra o kterou žádají je 855  m2 .

1.3. - prodej části pozemku poz. parc. č. 141/1 ostatní plocha v  k. ú Stará Voda v Jeseníkách, manželům Bobčákovým, Stará Voda 89, 793 31 Světlá Hora.- za podmínek vytýčení a rozdělení pozemku, za přítomnosti pracovníka obce.

1.4. -  prodej pozemku poz. parc. č. 321/3 ostatní plocha o výměře 68 m2 v k. ú. Suchá Rudná, manželům Kopincovým, Suchá Rudná 67, 793 31 Světlá Hora.

1.5. - prodej části pozemku poz. parc. č. 52/1 orná půda o necelé výměře 1331 m2 a poz. parc. č. 52/2 orná půda o výměře 85 m2 vše v k. ú. Suchá Rudná na výstavbu RD, panu Mgr. Bruno Bobčákovi, Joy Adamsové 13, 746 01 Opava za podmínek oddělení pozemku geometrickým plánem na část cesty schválené p. Kubínovi, Suchá Rudná č. 43, 793 31 Světlá Hora

1.6. - prodej pozemku poz. parc. č. 327/1 - zahrada o výměře 847 m2 v k. ú. Suchá Rudná, panu Richardu Janušovi, Suchá Rudná č. 65,  793 31 Světlá Hora, s věcným břemenem na vybudování inženýrských sítí dle schválené ÚPD.

1.7. - prodej pozemků poz. parc. č. 55, 52, 590 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách manželům Giblovým, Stará Voda 106, 793 31 Světlá Hora.

1.8. -  odprodej části pozemku poz. parc. č. 1933/1 ostatní komunikace v k. ú. Světlá ve Slezsku od Vak Bruntál, tř. Práce 42, 792 01 Bruntál za daných podmínek.

1.9. - prodej pozemku poz. parc. č. 599 - ostatní plocha o výměře 267 m2 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách manželům Jaromíře a Pavlovi Halškovým, Nerudova 40, 746 01 Opava.

1.10. - prodej pozemku poz. parc. č. 470/1 ostatní plocha o výměře 505 m v k. ú. Suchá Rudná PRVNÍ SKI SPORT a. s. Jesenická 3, 792 01 Bruntál za podmínky vytýčení pozemku za přítomnosti pracovníka obce.

1.11. - prodej pozemku poz parc. č. 208/3 ostatní plocha o výměře 779 m2 v k. ú. Suchá Rudná manželům  Marii a Bohumilu Hendrychovým, Křižíkova 5, 746 01 Opava, za podmínky vytýčení pozemku  za účasti pracovníka obce.

1.12. - prodej pozemku poz. parc. č. 155/6 louka o výměře 533 m2  a poz. parc. č. 109/3 orná půda o výměře 208 m2 vše v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách, panu Jiřímu Lockovi, Světlá 348, 793 31 Světlá Hora, na výstavbu rekreační chaty, za podmínky vytýčení pozemku za přítomnosti pracovníka obce

1.13. - prodej pozemku st. parc. č. 43 zastavěná plocha o výměře 295 m2 ve Staré Vodě v Jeseníkách manželům Bortlovým, Stupkova 2, Olomouc.

1.14. - záměr obce Ludvíkov  na změnu katastrální hranice mezi obcí Ludvíkov a Světlá Hora   a jmenování pana Vladimíra Vodrážky jako  pověřené osoby v této věci jednat.

1.15. - prodej pozemku poz. parc. č. 84 - zahrada o výměře 128 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku panu Zděnkovi Šamajovi, Světlá 259, 793 31 Světlá Hora za podmínky vytýčení pozemku za přítomnosti pracovníka obce.

1.16. - prodej pozemku parc. č. 655/1 o výměře 362 m2 louka v k. ú. Suchá Rudná manželům Hlaváčkovým, Suchá Rudná 54, 793 31 Světlá Hora

1.17. - prodej parc. č. 19 - zahrada o výměře 392 m2 v k. ú. Suchá Rudná fy. VELVET INTERNACIONÁL s. r. o Olomoucká 406/2, 746 01 Opava za podmínky vytýčení poz. parc. č. 597/2 a 595 v k. ú. Suchá Rudná za přítomnosti pracovníka obce. ( po komunikaci)

1.18. - prodej pozemku st. parc. č. 12 - zastavěná plocha o výměře 2 248 m v k.ú. Podlesí pod Pradědem panu Zdeňkovi Ciemalovi, Světlá 395, 793 31 Světlá Hora za podmínky vytýčení pozemku za přítomnosti pracovníka obce. Dodržet hranici komunikace ochranné pásmo, komunikace poz. parc. č. 688/1 v k. ú. Podlesí pod Pradědem.( 1 m. popřípadě provézt dělení GP.) První žadatel o pozemek p. Leo Bureš, přepustil prodej pozemku panu Z. Ciemalovi po vzájemné dohodě.

1.19. - prodej části pozemku poz. parc.č. 705/5 ostatní plocha v k.ú. Světlá ve Slezsku manželům Gondekovým, Světlá 399, 793 31 Světlá Hora za podmínky oddělení GP.

1.20. - odkoupení pozemků do majetku obce Světlá Hora - poz. parc. č. 1710/7, 1710/10, 1508/2, 1512/2 o celkové výměře 17 376 m2 vše v k.ú Světlá ve Slezsku na výstavbu rybníků a rybničních zařízení od vlastníků těchto pozemků pánů. Šumšala Josefa, Světlá 255, 793 31 Světlá Hora, Hromádky Vladimíra, Světlá 379, 793 31 Světlá Hora, Hromádky Josefa, Světlá 387, 793 31 Světlá Hora.

1.21. - odkoupení pozemků do majetku obce Světlá Hora - pozemek poz. parc. č. 1710/1 louka o výměře 10 898 m2, pozemek poz. parc. č. 1710/2 ostatní plocha o výměře 9 656 m2, pozemek poz. parc. č. 1710/11 louka o výměře 2 870 m2 pozemek poz. parc. č. 1710/12 - ostatní plocha o výměře  4 753 m2 vše v k. ú. Světlá ve Slezsku. Celková výměra 28 177 m2

K výstavbě rybníků od manželů Králových, Jiráskova 33 , 792 01 Bruntál

1.22. -  řešit odvodnění pozemků ve Staré Vodě navrženou variantou dle posouzení Lesprojektu Krnov s.r.o., doručeného na Obec Světlá Hora dne 2.4.2003 a zapsáno pod č.j, 03/1086

1.23. - vybudování komunikace ke hřišti za hasičskou zbrojnicí, která vznikne rozměřením parcel 201/7 a 201/1 o šířce 6 m. Dle jednání mezi obcí Světlou Horou a Ing. Josefem Klímou, Světlá 327, 793 31 Světlá Hora

1.24. - prodej pozemků parc. č. 710/3, 683/1, 680, 681 v k.ú. Dětřichovice 4 , manželům Kochanovým, bytem Dětřichovice 4, za podmínky věcného břemene pro přístup k zabezpečení obhospodařování lesních pozemků

1.25.  - prodej pozemků poz. parc. č. 473/2 ostatní plocha o výměře 175 m2 a část pozemku poz. parc. č. 590/1 ostatní plocha v k. ú. Suchá Rudná sourozencům Alexandře a Adamovi Segidewiczovým, Šrámkova 14, 747 05 Opava 5 za podmínky oddělení GP poz. parc. č. 590/1 v k.ú. Suchá Rudná

1.26. - prodej pozemku poz. parc. č. 422/1 louka o výměře 425 m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách manželům Zdence a Horstovi Hofmannovým, Stará Voda 93, 793 31 Světlá Hora.

1.27. - prodej pozemku části poz. parc. 1816/8 ostatní plocha o celkové výměře 331 m v k. ú. Světlá ve Slezsku, paní Boženě Novákové, Světlá č. 276, 793 31 Světlá Hora za podmínky dělení GP.

1.28. - prodej pozemku  poz. parc. č. 51/1 zahrada o výměře 581 m , 583/1 ostatní plocha o výměře 330 m2, poz. parc. č. 583/2 ostatní plocha o výměře 206 m2 vše v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách manželům Ireně a Milanovi Parimuchovým, Stará Voda 105, 793 31 Světlá Hora.

1.29. - prodej pozemku poz. parc. č. 1816/6 ostatní plocha o výměře 167 m2.  v k. ú. Světlá ve Slezsku, paní Lence Pelikánové, Družební 1, 792 01 Bruntál.

1.30. - prodej pozemku poz. parc. č. 216/4 zahrada o výměře 356 m2 a část pozemku poz. parc. č. 216/2 ostatní plocha o výměře 704 m2 vše v k.ú. Světlá ve Slezsku manželům Popovičovým, Světlá 355, 793 31 Světlá Hora za předpokladu uhrazení nákladů na GP č. 329 -254/2001.

1.31. - prodej pozemků Martině Zálešákové, Rudná pod Pradědem 197, 793 35 Rudná pod Pradědem.

část pozemku poz. parc. 802/1 výměra 700 m2

pozemků poz. parc.  320/2, 1010, 1020,1105, 1260/5, 1498/1, 1500/1, 1524/11, vše v k. ú. Světlá ve Slezsku,

pozemků poz. parc. č. 330/1, 330/2, 331, 358/2, 473/4 vše v k. ú. Suchá Rudná,

pozemků poz. parc. č. 5/2, 12, 21, 288, 289, 295, 332, 409, 437/2, 443/4, 445, 637 vše v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách,

pozemků poz. parc. č.58, 63, 71, 97/2, 104/1, 104/2, 542/1, 548,vše v k. ú. Podlesí pod Pradědem a pozemky poz. parc. č. 565/11, 586, 588, 592, 609, 610, 612, 613, 620, 649, 686, 710/4, 710/5, 1342/1 vše v k. ú. Dětřichovice.

Celková výměra pozemků 50 118 m2.

1.32. - žádost paní Marie Holků č.p. 383, 793 31 Světlá Hora o položení obrubníků kolem cesty  u RD 383, po dostavbě kanalizace ve Světlé.

1.33. - prodej hasičského auta CAS 25 LIAZ Obci Andělská Hora za cenu 150.000,- Kč, kterou uhradí ve třech splátkách tj. 2003 - 80.000,- , 2004 - 35.000,- Kč a 2005 - 35.000,- Kč.

1.34. - zahájení jednání o vydání 11,1172 ha. s Lesy ČR s.p. a Lesní správou Karlovice, v 1. etapě.

1.35. - zahájení jednání (po poradě s právníky) o vydání lesních pozemků o výměře 10,7181

ha., po dořešení jednání o vydání lesních pozemků s LČR s.p. a LS Karlovice, v 1. etapě.

1.36. - způsob hlasování o každém bodu zvlášť

1.37. - členy návrhové komise Mgr. Leoš  Sekanina, Mgr. Libuše  Štýbnarová

1.38. - ověřovatele zápisu p. Radek  Kvasnička, p. Helena Maňáková

1.39. - program 7. zasedání zastupitelstva obce Světlá Hora

1.40. - smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 1989 v k.ú. Světlá ve Slezsku z důvodu výstavby STL přípojky plynu k Domu s pečovatelskou službou ve Světlé Hoře.

1.41. - smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací na část  pozemků parc. č. 1989 ost. plocha v k.ú. Světlá ve Slezsku z důvodu výstavby Domu s pečovatelskou službou ve Světlé Hoře.

1.42. - smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na část  pozemku par. č. 1989 v k.ú.  z důvodu výstavby přípojky splaškové a dešťové kanalizace na Domu s pečovatelskou službou ve Světlé Hoře.

1.43. - smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 1989,1818 v k.ú. Světlá ve Slezsku z důvodu výstavby telefonní přípojky k Domu s pečovatelskou službou ve Světlé Hoře.

 

Z - 26/7/2003 -  Zastupitelstvo obce  zamítá  :

 

2.1. - prodej části pozemku poz. parc. č. 737 ostatní plocha o výměře 800 m2 v k.ú. Dětřichovice,  dle žádosti ze dne 26.6.2003 paní Věře Pallové, Dětřichovice 10, 793 31 Světlá Hora

2.2.  - prodej poz. parc. č. 422/1 v k. ú. Stará Voda v Jeseníkách,  Stáji Wrbna, Wenzigova 7, Praha.

2.3. -  žádost občanů ve Staré Vodě na odstoupení požadavku obce Světlá Hora koupit od PF ČR komunikaci poz. parc. č. 239 o výměře 324 m2  v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách. 

2.4. -  žádost ZO ČSCH Světlá Hora  o pronájem nebo případný odprodej pozemku poz. parc. č. 189/1 - ostatní plocha  o výměře 5 775 m2 v k. ú. Světlá ve Slezsku na zřízení chovatelského zařízení.

 

 

Z - 28/7/2003 - Zastupitelstvo  obce  odkládá:

 

3.1. -  prodej pozemku poz. parc. č. 218/10 - louka v k. ú. Podlesí pod Pradědem panu Petru Vycudílíkovi, Hlučínská 625/223, Petřkovice, 725 29 Ostrava, odložit do doby změny ÚDP

3.2. - prodej pozemků poz. parc. č. 39 - zahrada o výměře 47 m2 a poz. parc. č. 38 - zahrada o výměře 315 m2 vše k. ú. Stará Voda v Jeseníkách, paní Alence Sedlářové, Fügnerova 2, č. p. 104, 792 01 Bruntál

3.3. - prodej pozemku poz. parc. č. 598/1 ostatní plocha a část poz. parc. č. 185/1 vše v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách a prodej projednat se stejnou žádostí na pozemky  manželů Zamečníkových, Stará Voda 114, 793 31 Světlá Hora, z důvodu dělení geometrického plánu.

3.4. - prodej nebo pronájem pozemku poz. 1569/11 ostatní plocha o výměře 3 605 m2  v k . ú. Světlá ve Slezsku panu Jiřímu Grundovi, Světlá 373, 793 31 Světlá Hora z důvodu že pozemek, o který zažádal byl již schválen k prodeji paní Renátě Svobodové, Stará Voda 9, 793 31 Světlá Hora, do vyřešení změny ÚP.

3.5. -  prodej části pozemku poz. parc. č. 421 louka o celkové výměře 2290 m2 v k.ú. Stará Voda v Jeseníkách z důvodu zajištění přístupu na pozemky, které obhospodařují, STÁJI Wrbna s.r.o. Wenzigova 7, 120 00 Praha, do vyřešení skutečnosti, kdo využívá pozemek jako přístupovou cestu ke svým parcelám.

3.6. - nákup sněhové frézy za cenu 330.000,- Kč a PPS (požárního stroje), za cenu 30.000,- Kč. a následný prodej těchto strojů obci Nova Huta (Sinteu) v Rumunsku, do prošetření daňových , celních a právních záležitostí.

3.7. - zprávu výboru finančního, z důvodu jejího nepředložení, na příští zasedání ZO

 

Z - 29//7/2003 - Zastupitelstvo obce revokuje :

 

4.1. - usnesení č. 134/35/2001 -2.16 prodej pozemku poz parc. č. 216/4 a části poz. parc. č. 216/2 vše v k. ú. Světlá ve Slezsku - manželům Plesníkovým.

4.2. - usnesení zastupitelstva obce č. 20/5/2003 -2.1 a to pozastavit usnesení č. 135/35/2001 2.14 na prodej pozemku poz. parc. č. 734/2 v k.ú. Stará Rudná manželům Konopkovým, Podlesí 4 793 31 Světlá Hora z důvodu dohody ve věci prodeje pozemků mezi manželi Konopkovými a Maňáskovými, Tupesy 54, Uherské Hradiště.

 

Z - 30/7/2003 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

5.1. - zprávu o činnosti rady obce Světlá Hora

 

Z - 31/7/2003 - Zastupitelstvo obce ukládá:

 

6.1. - místostarostovi prověřit existenci věcného břemene na přípojky elektriky a vody na poz. parcele č. 235/4 v k.ú.  Suchá Rudná.

6.2. - místostarostovi prověřit schválení rozpočtu přísp. orgganizace Sportovní a kulturní zařízení Světlá Hora a v případě zjištění nesrovnalostí, sjednat nápravu

6.3. - řediteli příspěvkové organizace Sportovní a kulturní zařízení panu Zdeňkovi Hudcovi, předložit vypracovanou konkrétní a podrobnou zprávu o stavu organizace s finanční analýzou.

6.4. - starostovi obce seznámit zastupitelstvo obce s financováním probíhajících a plánovaných stavebních akcí

6.5. - místostarostovi zveřejnit vysvětlující článek do Zpravodaje ve věci vodného a stočného

6.6. - místostarostovi zjistit zda jsou v rozpočtu Obce finance na odměny zastupitelům a dále věc postoupit finančnímu výboru.

 

 

Z - 32/7/2003 - Zastupitelstvo obce nepřijalo žádné usnesení:

 

7.1.  - prodej pozemku poz. parc. č. 235/4 v k. ú. Suchá Rudná panu Miloslavovi Konečnému, Suchá Rudná č.24 E, 793 31 Světlá Hora z důvodu že pozemek 235/4 ostatní plocha o výměře 400 m2    byl schválen usnesením č. 194/46/02/2.21 Mgr. Kateřině Válkové a Janu Žídkovi, Podroužkova 1676, Ostrava-

7.2. - uzavření partnerské smlouvy mezi Obcí Světlá Hora a Obcí Nova Huta - Sinteu, Rumunsko

7.3.  - uzavření partnerské smlouvy mezi Obcí Světlá Hora a Obcí Těrchova, Slovensko

7.4. - usnesení č. 1667/42/2002 bod. 2.16 ze dne 22.4.2002 o prodloužení splatnosti kupní ceny bytu 379/9 ve Světlé Hoře manželům Hromádkovým

7.5. - prodej pozemku poz. parc. č. 1415 v k. ú. Světlá ve Slezsku manželům Giblovým, Stará Voda 106, 793 31 Světlá Hora. Pokud manželé Giblovi nebudou souhlasit s prodejem, nabídnout jinému zájemci.

 

 

...........................................................                         .......................................................

Mgr. Leoš Sekanina                                                          Lukáš Hrubý

člen návrhové komise                                                 místostarosta obce