Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Světlá Hora zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce – před vchodem do budovy obecního úřadu
 • na internetové úřední desce na adrese: www.svetlahora.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách


Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 • osobně na Obecním úřadě ve Světlé Hoře v úředních dnech a v úředních hodinách
 • telefonicky na tel. č.: 554 773 150


Písemně

 • na adrese: část Světlá 374, Světlá Hora 793 31


Elektronickou poštou

 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)


Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

 

pdfCeník úhrad za poskytování informací 2022

Poskytnuté informace 2022

Poskytnuté informace 2021

Poskytnuté informace 2020

Poskytnuté informace 2019

Poskytnuté informace 2018

Poskytnuté informace 2017