Říká se: „Konec dobrý, všechno dobré“. U nás toto přísloví platilo na 100%. Masopustní průvod a zábava byly skutečně vyvrcholením projektu.  Hosté z partnerské obce Polská Cerekiew se ochotně oblékli do některých našich kostýmů a dost si to užívali. Šli jsme nově druhou částí vesnice, kde nás překvapilo nečekané množství rodin: Sekaninovi, Klímovi, Haplovi, Ciemalovi, Komárkovi, Babišovi, Zapalačovi, Prikrylovi, Beránkovi, Spirutovi, Gondekovi, Zelení, Vavákovi, Širanovi, Patakiovi, pánové Podlucký a Duben, Gurečtí, Szukalští, Ogurčákovi a Vojtíškovi. Všechno jejich občerstvení bylo výborné, k průvodu se přidávalo stále více lidí, takže v závěru nás bylo kolem stovky. Bezchybně nás doprovázeli místní hasiči, takže bezpečnost byla zajištěna.

Všem jmenovaným i bezejmenným účastníků děkujeme.

            Trochu obavu jsme měli z pořádání maškarní zábavy. Ale ta byla také skvělá. Přišlo dost lidí, asi 40 masek, také všichni Poláci si přivezli své masky. Porota, která vybírala nejlepší masky, nakonec rozdala dárkové balíčky jednotlivcům i skupinovým maskám, i když neměla lehké rozhodování. Vyhrála skupina „Lidožrouti“, ale dík a uznání patří všem maskám.

            Abychom si uchovali a připomínali zážitky, nechali jsme z peněz projektu vyrobit i krásné velké fotografie, které jsme vystavili od 15. března na výstavbě v přístavbě MŠ a také je zavezeme do Polska na výstavu. Budeme je dále vystavovat na chodbách Obce i přístavby MŠ i při dalším setkávání s obyvateli z Polske Cerekwie.

Fotografie najdete také na adrese http://svpohoda.rajce.idnes.cz/ .

Zapsala: Libuše Štýbnarová

logo
„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF“
„Překračujeme hranice“

 

 

se uskutečnilo v sobotu 5.10. dopoledne. Počasí nás nezklamalo, sluníčko svítilo, ale byl silný vítr, navíc dost nepříjemně studený. Obyvatelé Polské Cerekwe jsou už naučeni, že se k nám musí daleko víc obléci, takže to nebyla velká překážka.

Po úvodním přivítání s návštěvníky a seznámení s průběhem soutěží se 10 českých a 10 polských závodníků připravilo na start. Nejmladší soutěžící měla 7 roků, nejstarší pak 72. Oba týmy měly ještě dalších 6 náhradníků, kteří se postupně prostřídávali, ostatní mohutně fandili svému týmu. Nálada byla skvělá, všichni se snažili vydat ze všech svých fyzických sil. Celkem se soutěžilo v 8 disciplinách, štěstí se přiklánělo dost pravidelně na obě strany, někdy si zasoutěžil i vítr, ale na dobré náladě to nebylo znát. S organizací soutěží pomáhali i dobrovolní hasiči, za což jim tímto děkuji. Nakonec vyhrálo polské družstvo poměrem 9:8.

Mezitím nám řezník Tonda Dudešek se spoustou mužských pomocníků připravili maso z kotla, ženské pomocnice pak nachystaly pečené maso, zelí a brambory, takže si každý mohl vybrat oběd podle své chuti. K jídlu, k tanci i poslechu hrála živá hudba, byl čas si popovídat, zavzpomínat i připravit se na další setkání.

Perlička: Jedna stařenka z Polske Cerekwe nám řekla, že je poprvé za hranicemi Polska, nikdy v cizině nebyla a je šťastná, že se k nám mohla podívat. To pak má člověk dobrý pocit, že má smysl tato setkání pořádat.

Z akce jsme pořídili víc než 100 fotografií, na kterých je zachycený průběh soutěží. Kdo má zájem, najdete je na adrese http://svpohoda.rajce.idnes.cz/ .

Zapsala: L.Štýbnarová

logo

„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF"
„Překračujeme hranice"

se nazývá mikroprojekt, který obec podala u Euroregionu Praděd. V rámci tohoto projektu se budeme setkávat s přáteli z Polske Cerekwe během roku na čtyřech akcích. Ta první se uskutečnila v sobotu 18. května a měla název Kulinářský workshop. Obsahem bylo naučit Poláky vařit naše typická česká jídla a dát jim je také ochutnat. K tomu jsme připravili „kuchařku“ – recepty těchto jídel, aby si je mohli doma opět uvařit. Vše proběhlo tak, jak jsme si naplánovali. K našim deseti kuchařkám se přidalo dalších deset kuchařů a kuchařek z Polska a jídla, která připravili, byla opravdu skvělá. Však se také ochutnávání výrobků zhostili Poláci a soutěžící rodiny, pro které byla jídla určená tak, že se za chvilku po jídle jenom zaprášilo.
Součástí akce byla také soutěž družstev – rodin, kterých se sešlo celkem 12. Tato družstva skládala puzzle s různými obrázky, řešila pentomino a hlavolamy a předvedla svou šikovnost v házení balonů na koš, házení kroužků na stojánky apod. První místo obsadila rodina Svobodových, ale šikovní a oceněni byli všichni.
V červnu nás čeká další setkání, tentokrát v přírodě. Opět budou soutěžit rodiny po naučné stezce od rybníka v Andělské Hoře na Anaberk, kde bude opékání špekáčků. Společně pak sejdeme zpátky k rybníku, kde bude vyhodnocení soutěže (nebude se měřit čas, družstva budou po cestě odpovídat na testové otázky ze všech možných oborů s nápovědami ve formě obrázků). Zveme k účasti i další rodiny, které se mohou na obci přihlásit do středy 12. června.

Se všemi se pak sejdeme v sobotu 15. června v 10 hodin na hrázi rybníka v Andělské Hoře. Další informace najdete také na vyvěšených plakátech.

 

                                                                                  Zapsala: L.Štýbnarová

 logo

„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF“
„Překračujeme hranice“

 

 

Od společného setkání s obyvateli Polské Cerekwe uběhly víc jak 3 měsíce a opět připravujeme další setkání. Tentokrát půjde opět o soutěže, ale ne rodin jako celku, ale družstev z obou obcí. Každé družstvo bude mít 10 členů. Celkem bude 8 různých soutěží, kterých se mohou zúčastnit děti i dospělí. Ti se utkají v některé disciplině a pro tu další se mohou někteří členové vyměnit nebo zůstat.

Sportovní zápolení bude probíhat u přístavby Mateřské školy sobotu 5.10. od 11 hodin

a bude spojeno s tradiční akcí Světelské pohody v tomto datu, a to Vesnickou zabíjačkou. Tentokrát ale nepůjde o pravou zabíjačku, maso a výrobky nám dodají místní jatka. My budeme vařit ve dvou kotlích polévku a „maso z kotla“, připravíme „zabíjačkový talíř (pečené maso, brambory a zelí), vyškvaříme sádlo a škvarky a nebude chybět „něco sladkého – doma pečeného“, vařonka a jiné nezbytné nápoje. Na uvítanou dostanou účastníci chleba s mozečkem.

Zpátky k soutěžím. Tentokrát se mohou zúčastnit opět celé rodiny, ale i jednotlivci a nemusí každý soutěžit v osmi disciplinách, ale jenom v několika, třeba i v jedné. Každý účastník dostane na památku malý upomínkový předmět a dobrý pocit z pěkně prožitého dne. Zveme proto k hojné účasti, protože i hodně diváků a povzbuzování přispěje k dobrému zážitku z tohoto dne.

Zapsala:   L.Štýbnarová

logo

 je název třetího mikroprojektu, který je spolufinancován z prostředků ERDF „Překračujeme hranice" . Po dobrých zkušenostech s prvními dvěma projekty jsme připravili návrh další spolupráce s partnerskou obcí Polska Cerekiew.
První akcí bude hned v květnu soutěž Kotlíkový guláš. Soutěžit budou tradičně česká družstva a dvě družstva z Polska o to, kdo připraví lepší guláš v kotlíku na otevřeném ohni a mimo to připraví „něco navíc" - netradiční oblečení, zábavu apod.
Na říjen pak pozveme polské přátele na „Výlov rybníka" s ochutnávkou rybích specialit, posezení s hudbou apod.
Nezapomínáme na setkávání mladých - v listopadu a únoru pozveme mládež na soutěže ve stolním tenise jednotlivců a družstev a současně pro výtvarně nadané děti nachystáme tvoření z hlíny - keramiku, kterou vypálíme a následně je seznámíme s technikou zdobení - mozaikou, případně glazováním. Z předchozího projektu máme keramickou pec, se kterou chceme děti i zájemce z řad rodičů a učitelů seznámit.
Protože už nějaké zkušenosti se spoluprací a projekty máme, tak na závěr projektu v březnu uspořádáme výstavu fotografií ze všech akcí a pozveme nejen polskou stranu, ale i starosty a kulturní pracovníky z okolních obcí. Po prohlídce proběhne beseda o dalším využití materiálního vybavení získaného z projektů, o dobrých i špatných zkušenostech a případné další spolupráci.

pdf Podzimní a jarní dětské aktivity

pdf Výlov rybníka 2011

Kotlíkový guláš 2011

Počasí ráno nic moc – jenom ať neprší, přáli si pracovníci obce, kteří od 6 hodin obětavě stavěli na hrázi rybníka v Andělské Hoře stan, chystali stoly a lavičky, pánev na grilování apod. Během dopoledne se počasí zlepšilo, a když přijeli turisté z Polska, už vysvitlo sluníčko. Po krátkém občerstvení si družstva rozlosovala časy, kdy odstartují cestu na Anaberk, během které je čekalo 16 otázek. Všichni se úkolů zhostili velmi dobře, nikdo nezabloudil, procházka se všem moc líbila a za odměnu si všichni opekli špekáček na připraveném ohni. Pak nás pan Sekanina pozval do kostela, kde promluvil o historii a současném stavu kostela, což nejen Poláky hodně zajímalo. Jeden z nich pak zahrál na varhany, které jsou nové a přispěla na ně sponzorsky Nadace OKD.

Také zpáteční cesta uběhla rychle. Někteří si ještě vyzkoušeli šikovnost na průlezkách, které jsou nainstalované kolem rybníka, děti si hrály s balonem, unavenější si pak povídali o společných zážitcích. Po vydatném jídle byla vyhodnocena soutěž rodin. Plný počet správných odpovědí mělo družstvo pod názvem ZAKSIAKI BVB, z českých rodin vyhrála rodina Delfínů („děvčata“ Hrtoňovy). Ceny za soutěž si ale odnesla většina družstev, také bodové rozdíly byly nepatrné.

Závěrem chci poděkovat všem pracovníkům obce za bezchybnou přípravu a úklid, dále všem rodinám, které se zúčastnily a ubezpečit, že v říjnu se opět sejdeme nejenom s Poláky, ale třeba  i s vámi. Tentokrát nás čekají jednoduché sportovní soutěže, o nichž se podrobně dovíte v zářijovém vydání Zpravodaje.

 

                                                                                  Zapsala:   L.Štýbnarová

logo

„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF“
„Překračujeme hranice“