je název třetího mikroprojektu, který je spolufinancován z prostředků ERDF „Překračujeme hranice" . Po dobrých zkušenostech s prvními dvěma projekty jsme připravili návrh další spolupráce s partnerskou obcí Polska Cerekiew.
První akcí bude hned v květnu soutěž Kotlíkový guláš. Soutěžit budou tradičně česká družstva a dvě družstva z Polska o to, kdo připraví lepší guláš v kotlíku na otevřeném ohni a mimo to připraví „něco navíc" - netradiční oblečení, zábavu apod.
Na říjen pak pozveme polské přátele na „Výlov rybníka" s ochutnávkou rybích specialit, posezení s hudbou apod.
Nezapomínáme na setkávání mladých - v listopadu a únoru pozveme mládež na soutěže ve stolním tenise jednotlivců a družstev a současně pro výtvarně nadané děti nachystáme tvoření z hlíny - keramiku, kterou vypálíme a následně je seznámíme s technikou zdobení - mozaikou, případně glazováním. Z předchozího projektu máme keramickou pec, se kterou chceme děti i zájemce z řad rodičů a učitelů seznámit.
Protože už nějaké zkušenosti se spoluprací a projekty máme, tak na závěr projektu v březnu uspořádáme výstavu fotografií ze všech akcí a pozveme nejen polskou stranu, ale i starosty a kulturní pracovníky z okolních obcí. Po prohlídce proběhne beseda o dalším využití materiálního vybavení získaného z projektů, o dobrých i špatných zkušenostech a případné další spolupráci.

pdf Podzimní a jarní dětské aktivity

pdf Výlov rybníka 2011

Kotlíkový guláš 2011