Počasí ráno nic moc – jenom ať neprší, přáli si pracovníci obce, kteří od 6 hodin obětavě stavěli na hrázi rybníka v Andělské Hoře stan, chystali stoly a lavičky, pánev na grilování apod. Během dopoledne se počasí zlepšilo, a když přijeli turisté z Polska, už vysvitlo sluníčko. Po krátkém občerstvení si družstva rozlosovala časy, kdy odstartují cestu na Anaberk, během které je čekalo 16 otázek. Všichni se úkolů zhostili velmi dobře, nikdo nezabloudil, procházka se všem moc líbila a za odměnu si všichni opekli špekáček na připraveném ohni. Pak nás pan Sekanina pozval do kostela, kde promluvil o historii a současném stavu kostela, což nejen Poláky hodně zajímalo. Jeden z nich pak zahrál na varhany, které jsou nové a přispěla na ně sponzorsky Nadace OKD.

Také zpáteční cesta uběhla rychle. Někteří si ještě vyzkoušeli šikovnost na průlezkách, které jsou nainstalované kolem rybníka, děti si hrály s balonem, unavenější si pak povídali o společných zážitcích. Po vydatném jídle byla vyhodnocena soutěž rodin. Plný počet správných odpovědí mělo družstvo pod názvem ZAKSIAKI BVB, z českých rodin vyhrála rodina Delfínů („děvčata“ Hrtoňovy). Ceny za soutěž si ale odnesla většina družstev, také bodové rozdíly byly nepatrné.

Závěrem chci poděkovat všem pracovníkům obce za bezchybnou přípravu a úklid, dále všem rodinám, které se zúčastnily a ubezpečit, že v říjnu se opět sejdeme nejenom s Poláky, ale třeba  i s vámi. Tentokrát nás čekají jednoduché sportovní soutěže, o nichž se podrobně dovíte v zářijovém vydání Zpravodaje.

 

                                                                                  Zapsala:   L.Štýbnarová

logo

„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF“
„Překračujeme hranice“