Světelští ochotníci děkují za sponzorský příspěvek Světelské pohodě ve výši 1000,-Kč.
Velice nás tento dar potěšil, neboť téměř celý obnos z dobrovolného vstupného bývá zaslán na charitativní účely (po odečtení nejnutnějších výdajů na kostýmy, kulisy, apod. )

pdfod_p._Svěráka.pdf

pdfplakát_-_vývěsky.pdf

pdfpoděkování_zpravodaj_repríza.pdf

pdfpozvánka_repríza_plakát_cimrman.pdf