Seznam článků

Založení firmy Fridolína Springera vyrábějící bylinný likér PRADĚD, si vynucoval napojení obce LICHTEWERDEN a nejen jí na železniční trať Olomouc - Bruntál - Krnov, která byla v provozu již od roku 1872.

Dosud se "Z LICHTEWERDENU a Andělské Hory přepravovalo zboží formanskými vozy do Bruntálu a odtud teprve po železnici dál, na určené místo. Tato nákladná a přitom pomalá doprava se stala určitou brzdou průmyslového rozvoje obou obcí". (29)

V roce 1895 byl ze zástupců obcí LICHTEWERDEN, Andělské Hory, Suché Rudné, Staré Vody a Staré Rudné ustaven komitét pro výstavbu železniční tratě Bruntál - Malá Morávka. S výstavbou bylo započato v roce 1899 a stavba dokon čena v roce 1901 a v měsíci květnu slavnostně otevřena. "Před tím bylo hodné zlobení, protože Andělská Hora, Stará Voda a Suchá Rudná chtěly mít nynější nádraží postavena blíže ke svým obcím. Nakonec vše dobře dopadlo a při zahájení provozu byla veliká slavnost, kdy oslavné řeči, střílení z hmoždířů, hudba a družičky nesměly chybět".

Pokles průmyslové výroby na přelomu 19. a 20. století se projevil i ve zdejší obci snížením počtu obyvatel, kteří zde postupně ztráceli práci. Proto byla věnována větší pozornost zemědělství "zejména pěstování hovězího dobytka, lnu a pícnin".

První světová válka si z řad zdejších obyvatel vyžádala 24 obětí. Všem byl postaven v obci pomník, jehož autorem byl sochař Josef Obeth z Jeseníku. (30)

V obci to nebyl pomník jediný. Již od roku 1895 stál pomník věnovaný císaři Josefu II., který byl postaven před budovou školy, kde stál do roku 1923, kdy byl z nařízení úřadů odstraněn. (31)

Vyhlášení Československé republiky 28. října 1918 "bylo přijato obyvatelstvem celé oblasti vcelku klidně. Němečtí poslanci a snad i většina obyvatel počítali s tím, že celá oblast bude automaticky připojena k Německému Rakousku. Do některých míst se zpráva o vzniku Československé republiky ani včas nedostala...". (32)

Nová československá vláda nařídila mimo jiné i kolkování původních papírových peněz, které se uskutečnilo ve dnech 26. února - 9. března 1919, protože v důsledku nedostatku potravin a jiného zboží po dobu války i po jejím skončení velmi kvetlo tzv. keťaství a černý trh.

Tehdejší obecní představenstvo složené vesměs ze zámožných sedláků, zástupců přádelny a výroby likérů se snažilo na protest proti tomuto opatření získat i dělnickou vrstvu pro jakousi protestní stávku, která se měla uskutečnit 4. března 1919. Nestalo se tak. (33)

Rozvoj průmyslu byl dalším z impulsů elektrifikace obce, se kterou bylo započato počátkem roku 1919 a dne 4. prosince téhož roku se zde rozsvítila první žárovka.