Seznam článků

Poprvé se připomíná roku 1405. Název obce je odvozován od slova seifen. Z toho vznikl český název zeif-ruda.

Nejstarší historie je zpracována zdejším učitelem Rudolfem Schönem, který ji zapsal do zdejší kroniky v roce 1928. (1)

Přesto zpráv není mnoho. Uvádí, že severozápadně od obce bylo naleziště věcí (jakých?) z doby třicetileté války. Z této doby byl na rozhraní katastrů obcí Suchá Rudná a Stará Voda postaven sloup na památku zastřeleného švédského vojáka.

V kronice lze vystopovat starobylost některých rodin až k roku 1556.

Z roku 1773 je zpráva prof. Granze, že v Suché Rudné je kyselka podobná kyselkám v Karlově Studánce "...pramení takovou silou a šuměním, jako by byla hnána větrem...". V uvedeném roce byla studánka vyzděna a pokryta poklopem. Prof. Granz doporučoval uvedenou minerálku pít při trudomyslnosti, srdeční vadě a nemocech sleziny.

Kousek dále od tohoto pramene byl další, "vyráží ještě s větším šuměním a hlukem ... nalijeme-Ii jej do odlivky, perlí tak silně jako by kvasila...voda obsahuje větší množství chloridu sodného. Je po ní hlad, upravuje stolici, léčí kýlu, používají se jí při vodnatelnosti, zahlenění hrtanu i k sedacím koupelím... jejich prameny byly před 180 (1953) lety daleko intenzivněji vyhledávány okolním obyvatelstvem k léčení než v Karlově Studánce". (2)

V Suché Rudné byla od roku 1806 škola. Nejdříve po soukromých domech. V létech 1806 - 1839 v myslivně zvané "Liščí díry", než byla postavena nová škola.

Kdy zde byl postaven dřevěný kostelík známo není, ale vysvěcen byl v roce 1739, a opraven v letech 1922 - 1925.

"Dům pro chudé", byl na č. p. 41 od roku 1881.

V roce 1864 se Suchá Rudná oddělila od Andělské Hory a stala se samostatnou obcí. Zvoleno bylo první obecní zastupitelstvo.

V roce 1880 zde bylo postaveno nové bělidlo a tkalcovna, "které pracovaly pro přední bruntálské firmy."

Roku 1889 byl založen hasičský sbor a spořitelna "reifanzenka".

I. světová válka u zdejších obyvatel vyžádala 17 obětí, a na jejich památku byl postaven pomník.

V roce 1928 bylo v obci 74 domů.