Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky

Ceník pronájmů a pachtů pozemků, včetně nemovitých staveb a mobilních zařízení

 

Poplatky

Místní poplatky

Poplatek ze psů

V bytových domech první pes 1000,- Kč

V bytových domech druhý a každý další pes téhož držitele

V bytových domech jehož držitelem je osoba starší 65 let

V bytových domech druhý a každý další pes jehož držitelem je osoba starší 65 let

1500,- Kč

100,- Kč

200,- Kč

V rodinných domech první pes 100,- Kč

V rodinných domech druhý a každý další pes téhož držitele

V rodinných domech jehož držitelem je osoba starší 65 let

V rodinných domech druhý a každý další pes jehož držitelem je osoba starší 65 let

200,- Kč

50,- Kč

100,- Kč

 

   

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

Fyzická osoba s trvalým pobytem

Fyzická osoba s trvalým pobytem starší 70 let včetně

Fyzická osoba s trvalým pobytem starší 80 let včetně

500,- Kč

300,- Kč

100,- Kč

Vlastník nemovité věci (byt, dům , chata), kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu 500,- Kč

 

Bezhotovostní platby lze poukázat na číslo účtu 25 99 77 646/0300

Pozor! Variabilní symbol si ověřte u pí Radky Sorokové

Poplatek z pobytu

Sazba poplatku za každý započatý den pobytu mimo dne příjezdu 15,- Kč

Matrika, evidence obyvatel, ověřování

Ohlášení změny místa trvalého pobytu (mimo dětí do 15 let) 50,- Kč 
Vydání potvrzení z agendového informačního systému evidence obyvatel 50,- Kč
Návrh na zrušení místa trvalého pobytu - za každou osobu 100,- Kč
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 100,- Kč
Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin 50,- Kč za každou matriční událost
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 300,- Kč
Vydání vícejazyčného standardního formuláře 100,- Kč
Ověření stejnopisu, opisu , kopie, fotokopie 30,- Kč za každou i započatou stránku
Ověření pravosti podpisu - legalizace 50,- Kč za každý podpis
Vydání povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného 200,- Kč
Vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 300,- Kč
Vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 3000,- Kč

Uzavření manželství nebo vstup do registrovaného partnerství

a) Mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 5000,- Kč
b) Mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 3000,- Kč
c) Mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 3000,- Kč
d) Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku 500,- Kč

e) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem

500,- Kč

Czech Point

Výpis z živnostenského rejstříku 100,- Kč za 1 stranu
Výpis z rejstříku trestů 100,- Kč za výpis
Výpis z obchodního rejstříku 100,- Kč první strana, 50,- Kč další strana
Výpis z katastru nemovitostí 100,- Kč první strana, 50,- Kč další strana
Výpis z insolvenčního rejstříku 100,- Kč první strana, 50,- Kč další strana
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč první strana, 50,- Kč další strana
Výpis z bodového hodnocení řidiče 100,- Kč první strana, 50,- Kč další strana
Podání do registru živnostenského podnikání pro fyzické a právnické osoby 50,- Kč za přijetí podání + poplatek živnostenskému úřadu
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 100,- Kč první strana, 50,- Kč další strana
Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentů 30,- Kč za každou stranu
Žádost o zřízení datové schránky zdarma
Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost zdarma
Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost zdarma
Žádost, aby datová schránka plnila funkci datové schránky orgánu veřejné moci zdarma
Žádost, aby datová schránka neplnila funkci datové schránky orgánu veřejné moci zdarma
Oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky zdarma
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby zdarma
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových zdarma za 1 znovu vystavení, 200,- Kč za každé další vystavení během 3 let

Kopírování, laminování, kroužková vazba, skenování 

Černobílé kopírování jednostranné/ oboustranné
A4 text 4,- Kč / 6,- Kč
A4 plošný text - obrázek 7,- Kč / 10,- Kč
A3 text 5,- Kč / 8,- Kč
A3 plošný tisk - obrázek 10,- Kč / 15,- Kč
Barevné kopírování jednostranné/ oboustranné
A4 text 6,- Kč / 8,- Kč
A4 plošný text - obrázek 10,- Kč / 16,- Kč
A3 text 14,- Kč / 26,- Kč
A3 plošný tisk - obrázek 28,- Kč / 50,-Kč

Laminování 

A5 (folie + zpracování) 25,- Kč
A4 (folie + zpracování) 35,- Kč
A3 (folie + zpracování) 50,- Kč

Kroužková vazba 

Do 45 listů (folie + karton + hřbet + zpracování) 45,- Kč
Do 95 listů (folie + karton + hřbet + zpracování) 65,- Kč
Do 145 listů (folie + karton + hřbet + zpracování) 90,- Kč

Skenování a následné zaslání na email 

paušál 20,- Kč

Zpravodaj inzerce 

Vzpomínky zdarma
Řádková inzerce 3,- Kč za slovo
1 strana A5 600,- Kč  v barvě 1000,- Kč
1/2 strany A5 300,- Kč  v barvě 500,- Kč

Zápůjčky - odběr na sběrném dvoře

Stůl restaurační 35,- Kč za kus a den
Polstrovaná kovová židle 20,- Kč za kus a den
Pivní set ( dvě lavice a stůl ) 80,- Kč za set a den
Stan nůžkový 3x3 m 400,- Kč za den
Stan nůžkový 3x6 m 500,- Kč za den
Stan nůžkový 4x8 m 1000,- Kč za den

Stan Forum Beta Pavilon  5x5 m

600,- Kč za den

Dovoz stanu na místo

200,- Kč za kus

Odvoz stanu zpět

200,- Kč za kus

Postavení zapůjčeného stanu

500,- Kč za kus

Sleva za zapůjčení pro trvale bydlící občany za podmínky, že se při zapůjčení svým podpisem

zaváží, že všechny způsobené škody na zapůjčeném majetku obce, neodkladně uhradí do 3 dnů od výzvy k zaplacení

100 % 

Zapůjčení kontejneru vč. likvidace odpadu (biomasa, velkoobjem)                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                   

1000,- Kč za 3 dny   malý kontejner

1500,- Kč za 3 dny   velký kontejner

Zapůjčení kontejneru na převoz materiálu

500,- Kč + 30,- Kč/1 km

Údržba zeleně

 
Práce traktorem vč. strojového zařízení 300,- Kč za každou započatou 1/4 hodinu
Řezání motorovou pilou 300,- Kč za každou započatou 1/4 hodinu 
Sekání křovinořezem  200,- Kč za každou započatou 1/4 hodinu 
Ořez větví  200,- Kč za každou započatou 1/4 hodinu
Štěpkování větví 100,- Kč paušál
Zapůjčení elektrického fukaru na listí 100,- Kč za den
Zapůjčení elektrického vyžínače  100,- Kč za den
Zapůjčení ručního stroje 100,- Kč za den + spotřeba PHM
Zapůjčení zmrazovače trubek 500,- Kč za den
   
Ceny jsou platné od 1. 1. 2024 včetně DPH.