Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poplatky

Poplatky

Místní poplatky

Poplatek ze psů

V bytových domech první pes 1000,- Kč
V bytových domech druhý a každý další pes 1500,- Kč
V rodinných domech první pes 200,- Kč
V rodinných domech druhý a každý další pes 300,- Kč
Osoby starší 65 let žijících v bytových nebo rodinných domech 200,- Kč

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství:

Fyzická osoba s trvalým pobytem 500,- Kč
Vlastník nemovité věci (byt, dům , chata), kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu 500,- Kč

Bezhotovostní platby lze poukázat na číslo účtu 25 99 77 646/0300

Pozor! Variabilní symbol si ověřte u p. Radky Sorokové

Poplatek z pobytu

Sazba poplatku za každý započatý den pobytu mimo dne příjezdu 15,- Kč

Matrika, evidence obyvatel, ověřování

Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin 50,- Kč za každou matriční událost
Ohlášení změny místa trvalého pobytu (mimo dětí do 15 let) 50,- Kč
Vydání potvrzení z agendového informačního systému evidence obyvatel 50,- Kč
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100,- Kč
Návrh na zrušení místa trvalého pobytu - za každou osobu 100,- Kč
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 100,- Kč
Ověření stejnopisu, opisu , kopie, fotokopie 30,- Kč za každou i započatou stránku
Ověření pravosti podpisu - legalizace 30,- Kč za každou i započatou stránku
Vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 100,- Kč
Vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 1000,- Kč

Uzavření manželství

a) Mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3000,- Kč
b) Mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt ma území ČR 2000,- Kč
c) Mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000,- Kč
d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500,- Kč

Czech Point

Výpis z živnostenského rejstříku 100,- Kč za 1 stranu
Výpis z rejstříku trestů 100,- Kč za výpis
Výpis z obchodního rejstříku 100,- Kč první strana, 50,- Kč další strana
Výpis z katastru nemovitostí 100,- Kč první strana, 50,- Kč další strana
Výpis z insolvenčního rejstříku 100,- Kč první strana, 50,- Kč další strana
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč první strana, 50,- Kč další strana
Výpis z bodového hodnocení řidiče 100,- Kč první strana, 50,- Kč další strana
Podání do registru živnostenského podnikání pro fyzické a právnické osoby 50,- Kč za přijetí podání + poplatek živnostenskému úřadu
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 100,- Kč první strana, 50,- Kč další strana
Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentů 30,- Kč za každou stranu
Žádost o zřízení datové schránky zdarma
Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost zdarma
Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost zdarma
Žádost, aby datová schránka plnila funkci datové schránky orgánu veřejné moci zdarma
Žádost, aby datová schránka neplnila funkci datové schránky orgánu veřejné moci zdarma
Oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky zdarma
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby zdarma
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových zdarma za 1 znovuvystavení, 200,- Kč za každé další vystavení během 3 let

Kopírování, laminování, kroužková vazba, skenování 

Černobílé kopírování jednostranné/ oboustranné
A4 text 3,- Kč / 4,- Kč
A4 plošný text - obrázek 5,- Kč / 8,- Kč
A3 text 4,- Kč / 6,- Kč
A3 plošný tisk - obrázek 8,- Kč / 12,- Kč
Barevné kopírování jednostranné/ oboustranné
A4 text 4,- Kč / 6,- Kč
A4 plošný text - obrázek 8,- Kč / 12,- Kč
A3 text 12,- Kč / 18,- Kč
A3 plošný tisk - obrázek 24,- Kč / 30,-Kč

Laminování 

A5 (folie + zpracování) 20,- Kč
A4 (folie + zpracování) 25,- Kč
A3 (folie + zpracování) 30,- Kč

Kroužková vazba 

Do 45 listů (folie + karton + hřbet + zpraccování) 30,- Kč
Do 95 listů (folie + karton + hřbet + zpraccování) 50,- Kč
Do 145 listů (folie + karton + hřbet + zpraccování) 70,- Kč

Skenování a následné zaslání na email 

Každá započatá stránka 12,- Kč

Zpravodaj inzerce 

Vzpomínky zdarma
Řádková inzerce 2,- Kč za slovo (včetně DPH)
1 strana A5 500,- Kč (včetně DPH)
1/2 strany A5 250,- Kč (včetně DPH)

Zápůjčky 

Stůl restaurační 20,- Kč za kus a den
Polstrovaná kovová židle 10,- Kč za kus a den
Pivní set ( dvě lavice a stůl ) 50,- Kč za set a den
Stan nůžkový 3x3 m 300,- Kč za den
Stan nůžkový 3x6 m 400,- Kč za den
Stan nůžkový 4x8 m 500,- Kč za den
Stan Forum Beta Pavilon - 5x5 m 500,- Kč za den