Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony, nařízení obce

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Sbírka právních předpisů 01.01.2022

OZV č. 1/2024 o nočním klidu

04.04.2024

OZV č. 9/2023 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

OZV č. 8/2023 o místním poplatku z pobytu

OZV č. 7/2023 o místním poplatku ze vstupného

OZV č. 6/2023 o místním poplatku ze psů

OZV č. 5/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 4/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

OZV č. 2/2023 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

23.12.2023

01.01.2024

01.01.2024

01.01.2024

01.01.2024

01.01.2024

 

01.11.2023

OZV č. 4/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01.2023
OZV č. 3/2022 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 01.01.2023
OZV č. 2/2022 zrušovací 05.07.2022
OZV č. 4/2020 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2012 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Světlá Hora 09.09.2020
OZV č. 3/2020 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2006 o regulativech územního rozvoje obce Světlá Hora 09.09.2020
OZV č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu  01.07.2012
OZV č. 8/2010, kterou se měnila obecně závazná vyhláška č. 1-2002 ze dne 14. 1. 2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2011
OZV č. 7/2002 zrušovací Řád pro místní pohřebiště 31.12.2021

Směrnice a nařízení

 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Nařízení_č. 1-2016, kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje

Řád veřejného pohřebiště Světlá Hora

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech