Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony, nařízení obce

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Obecně závazné vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Sbírka právních předpisů 01.01.2022
Obecně závazná vyhláška Obce Světlá Hora č. 5/2021 o nočním klidu 16.12.2022

Obecně závazná vyhláška Obce Světlá Hora č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2022
Obecně závazná vyhláška Obce Světlá Hora č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01.2022
Obecně závazná vyhláška Obce Světlá Hora č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 25.03.2021
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2012 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Světlá Hora 09.09.2020
Obecně závazná vyhláška Obce Světlá Hora č. 3/2020 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2006 o regulativech územního rozvoje obce Světlá Hora 09.09.2020
Obecně závazná vyhláška Obce Světlá Hora č. 2/2020 o místním poplatku ze psů 02.06.2020 
Obecně závazná vyhláška Obce Světlá Hora č. 6/2019 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství 01.01.2020 
Obecně závazná vyhláška Obce Světlá Hora č.5/2019 o místním poplatku ze vstupného 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 01.07.2012
Obecně závazná vyhláška č. 8-2010, kterou se měnila obecně závazná vyhláška č. 1-2002 ze dne 14. 1. 2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2011
Obecně závazná vyhláška č. 7/2002 Řád veřejného pohřebiště 31.12.2021

Směrnice a nařízení

 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Nařízení_č. 1-2016, kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje

Řád veřejného pohřebiště Světlá Hora

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech