Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích  

OZV 1-2013

příloha č. 1 k OZV 1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků

Obecně závazná vyhláška č. 6/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb

Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků

Obecně závazná vyhláška č. 4/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti u staveb

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/1992 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1997 o znaku a praporu obce Světlá Hora a jejich užívání

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o příspěvku na částečnou úhradu nákladů Mateřské školy Světlá Hora

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 obce Světlá Hora č. 4/2005 kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany obce Světlá Hora při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o stanovení školského obvodu obce Světlá Hora dle zákona č.561/2004 Sb.