Usnesení

37. schůze Rady obce Světlá Hora

konané dne 10. 12. 2009

R  207/37/2009 RADA OBCE SCHVALUJE

1.1. ověřovatele zápisu ze 37. schůze Rady obce Světlá Hora Jozefa Zajace

1.2. program 37. schůze Rady obce Světlá Hora konané dne 10. 12. 2009

1.3. pronájem nebytových prostor Světlá 433, 793 31 Světlá Hora o výměře podlahové plochy 14, 1 m2, Ivetě Bočkové, Dětřichovice 2, 793 31 Světlá Hora, za cenu 99,- Kč/m2/1 rok

1.4. přiřazení nebytových prostor - úklidové komory o výměře podlahové plochy 3m2, jako součást bytu č. 5, Světlá 433, 793 31 Světlá Hora, Jitce Hůlkové, Světlá 433, 793 31 Světlá Hora na dobu určitou (dle potřeby Obce Světlá Hora)

1.5. na místo knihovnice obecní knihovny ve Světlé Hoře na období únor 2010 - prosinec 2012 Alenu Jedličkovou, Stará Voda 18, 793 31 Světlá Hora

 

R  208/37/2009 RADA OBCE UKLÁDÁ

 2.1. starostovi vyzvat k písemnému vyjádření o návrhu majetkoprávního vyrovnání stávajícího nájemce nebytových prostor (restaurace, sálu a kuželny), Světlá 374, 793 31 Světlá Hora, Jarmilu Kukučkovou, Hálkova 2, 792 01 Bruntál a nové zájemce o pronájem těchto nebytových prostor                                                                            T: 14. 12. 2009

Usnesení obsahuje 1 stranu.

 

.............................                                                        ...................................

 Václav Vojtíšek                                                            Mgr. Libuše Štýbnarová

      starosta                                                                              místostarosta