USNESENÍ

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVĚTLÁ HORA

konané dne 19. 3. 2007

 

 

Z 27/6/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE

1.1.  způsob hlasování o každém bodu samostatně, veřejně, zvednutím ruky

1.2.  návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivana Ostrčilíková a Mgr. Leoš Sekanina

1.3.  ověřovatele zápisu Zdeňka Hudce a Jozefa Zajace

1.4.  program 6. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 3. 2007

 

Z 28/6/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ

2.1. zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 2. 2007 „bez námitek"

2.2.rezignaci likvidátora společnosti Služby Světlá Hora o.p.s. v likvidaci, Rostislava Harazina, Světlá 349, Světlá Hora, ke dni 13. 3. 2007

2.3. zánik členství ve správní radě společnosti Služby  Světlá Hora o.p.s. v likvidaci u  těchto členů: Leo Rozsypal, Světlá 412, Světlá Hora, Stanislav Spiruta, Světlá  311, Světlá Hora, Zdeněk Hudec, Světlá 263, Světlá Hora, Jozef Zajac, Světlá 349, Světlá Hora, František Kadlčík, Suchá Rudná 42, Světlá Hora, Josef Krajčovič, Světlá 344, Světlá Hora, z důvodu uplynutí jejich funkčního období

2.4. zánik členství v dozorčí radě společnosti Služby Světlá Hora o.p.s v likvidaci u těchto členů: Jan Tesař, Světlá 388, Světlá Hora, MVDr. Čestmír Olehla, Světlá 407, Světlá Hora, Vladimír Vodrážka, Světlá 393, Světlá Hora, Marie Fucimanová, Světlá 342, Světlá Hora, z důvodu uplynutí jejich funkčního období

2.5. rezignaci předsedy kontrolního výboru Rostislava Harazina

2.6. informaci o konání správní rady společnosti Služby Světlá Hora o.p.s. v likvidaci dne

19. 3. 2007 od 19.30 hod.

 

Z 29/6/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE REVOKUJE

3.1. usnesení  Z 25/5/2007 - 1.5. týkající se převzetí likvidačního zůstatku po společnosti Služby Světlá Hora o.p.s. v likvidaci, z důvodu nesplnění podmínek stanovených zastupitelstvem obce usnesením Z 25/5/2007 - 1.5. - nedoložení výše závazků řádným výkazem z účetnictví

 

Z 30/6/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE JMENUJE

4.1. členy správní rady společnosti Služby Světlá Hora o.p.s. v likvidaci Petra Patakiho, Světlá 432, Světlá Hora, Vladimíra Beneše ml. Světlá 379, Světlá Hora, Ing. Ladislava Konopku, Podlesí 4, Světlá Hora, Petra Okřinu, Světlá 363, Světlá Hora, Ing. Hanu Heryánovou, Světlá 319, Světlá Hora, Mgr. Ivanu Ostrčilíkovou, Světlá 379, Světlá Hora, Mgr. Leoše Sekaninu, Světlá 327, Světlá Hora, MVDr. Čestmíra Olehlu, Světlá 407, Světlá Hora, Ing. Romana Hynka, Světlá 384, Světlá Hora

4.2. členy dozorčí rady společnosti Služby Světlá Hora o.p.s.Věru Hačundovou, Suchá Rudná 77, Světlá Hora, Ing. Jaroslava Lengsfelda, Suchá Rudná 76, Světlá Hora, Petra Coufala, Stará Voda 88, Světlá Hora, Mgr. Libuši Štýbnarovou, Světlá 363, Světlá Hora

 

Z 31/6/2007 ZASTUPITELSTVO OBCE VOLÍ

5.1. předsedu kontrolního výboru Zdeňka Hudce, Světlá Hora 263

 

 

Z 32/6/2007 ZASTUPITELSTVO  OBCE UKLÁDÁ

6.1. starostovi, projednat stávající situaci týkající se likvidace společnosti Služby Světlá Hora o.p.s. v likvidaci s právníkem                                       T: 23. 3. 2007

6.2. radě obce, zabývat se průběhem ankety k výstavbě větrných elektráren na území obce Světlá Hora v místní části Dětřichovice                            T: 29. 3. 2007

 

 

Usnesení obsahuje 2 strany.

 

 

 

.....................................                                      ......................................

Václav Vojtíšek                                                            Mgr. Libuše Štýbnarová

starosta                                                                             místostarosta