K založení Podlesí (Wiedergrun) došlo roku 1634 na podnět prvního místodržitele Řádu německých rytířů v Bruntále, Georgie Wilhelma von Elkershausen. Zpočátku Podlesí patřilo k farnosti Stará Rudná (Alt Vogelseifen, dnes Rudná pod Pradědem).

Roku 1748 postavená otevřená dřevěná kaple sloužila nejprve jako zvonice s věžičkou a obec slíbila, že bude kapli navěky udržovat ze svých prostředků, zachová ji v dobrém stavu a nedá jí zaniknout. Téhož roku nechal bruntálský purkrabí ve Vratislavi ulít a posvětit zvon ke cti sv. Jana, Karla Boromejského a Kristiána. V roce 1776 obec kapli přestavěla - zvětšila, vyzdobila, doplnila varhanami i liturgickým vybavením, takže objekt se definitivně změnil v kapli s pravidelnými bohoslužbami. Na počátku 19. století vedle kaple vznikl hřbitov obklopený kamennou zdí krytou šindelovou stříškou. První pohřeb se zde konal v září 1808. Roku 1812 místní obyvatelé obnovili před kaplí kříž z modřínového dřeva.

Od roku 1820 působilo v kapli růžencové bratrstvo a kostelní spolek, zřízený obcí pro správu kaple. V roce 1842 věžičku kaple nadstavili a zakryli šindeli, za účelem zřízení nové dlaždicové podlahy byla kaple podezděna a uvnitř vybílena. O 5 let později přibylo pro kůr14 lavic, opravila se hřbitovní zeď a roku 1848 ulil zvonař Stanke z Olomouce pro tuto kapli druhý zvon. Když v roce 1856 starý zvon rozpukl, byl v roce 1862 přelit zvonařem Wolfgangem Straubem z Olomouce.

Roku 1858 dosloužily i staré varhany, za několik měsíců zbudoval nové Engelbert Klos z Andělské Hory. Finanční těžkosti však způsobily, že roku 1860 převzala od obce Podlesí správu kaple fara ve Staré Rudné náležející Řádu německých rytířů.

Během 1. světové války došlo k zrekvírování zvonů pro válečné účely, nový zvon pořídila obec v roce 1930 ke cti sv. Josefa.

Po roce 1945 v souvislosti s vysídlením převážně německého obyvatelstva ze zdejší obce, se na hřbitove přestalo pohřbívat a později byl zcela zrušen. Od konce války chátrající kapli se podařilo zachránit a na svatodušní svátky 1993 byla olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem zasvěcena Dobrému Pastýři.

Od ledna 1999 podaný návrh na zařazení kaple s areálem hřbitova za kulturní památku byl Ministerstvem kultury ČR schválen v únoru 2004.

Od tohoto roku jsou také realizovány větší opravy kaple. V roce 2004 - 2005 byla provedena obnova věžičky, výměna poškozených prvků krovu, osazení zvonu a žaluzií do oken lucerny. Byl proveden nátěr a částečné vyspravení obvodového pláště a osazeny provizorní dveře. Doplněno bylo také vnitřní vybavení kaple.

9. června 2006 byla sejmuta makovice, spolu s horní částí (praporkem křížem) a odvezena k pozlacení. Sejmutí byli přítomni zástupci obce, včetně starosty obce, zástupkyně zemského archivu a P. Romana Dlouhý správce farnosti Malá Morávka. Dokumenty, které zde byly nalezeny byly pracovníky archivu zdokumentovány a kopie, spolu s novým textem byly vráceny zpět jako "poselství pro další generace". Nasazení už pozlacené makovice na věžičku proběhlo 30. června a v následujícím týdnu byl nainstalován nový hromosvod a natřena kopule věžičky.

podlesi-kaple-1podlesi-kaple-3podlesi-kaple-13